Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

S podvody se setkáme všude

04/03/09
smf

S podvody se setkáme všude, i při pěstování biomasy. Zdroje: www.denik.cz, 03.03.2009 , www.agris.cz
 

S podvody se setkáme všude, i při pěstování biomasy
Pokud máte ideu, že si vypěstujete vlastní les dřeva na topení v nekvalitní podmáčené půdě a ještě dostanete dotaci od státu, je reálná. Ale jen do okamžiku, než zjistíte, že jste byli při nákupu na inzerát podvedeni.
Pokud nedostanete s pěstebním materiálem také takzvaný rostlinolékařský pas, můžete se s dotací od státu rozloučit. Pokud vám prodá pěstitel i klacky ze stromů staré tři a více let a tvrdí, že, když je zasadíte, bude z toho růst topol až do nebes, poznáte také, že jste zbytečně vyhodili peníze.
Pozor na past
To se zájemcům o pěstování biomasy může lehce stát. Inzerátů na prodej sadby je dost. Známý pěstitel japonského topolu Antonín Dočekal z Frýdlantu se setkal v posledním týdnu s dvěma zájemci o koupi sadby z Ústecka a Teplicka, kteří narazili na podvodníky. „Šťastnou shodou náhod se včas dozvěděli, že by měli dostat se sazbou rostlinolékařský pas. Protože inzerent, se kterým hovořili jim řekl, že to není potřeba, od obchodu couvli. Podobné případy jsem zaregistroval také na Liberecku a Českolipsku,“ uvedl Dočekal.
V době nejistých dodávek plynu z východu a nastávající světové krize stoupl několikanásobně zájem o možnost získat vlastní zdroj levné energie – a navíc obnovitelný a ekologický. Podle Dočekala v posledních letech má největší úspěch u občanů naší země rychle rostoucí dřevina japonský topol, pěstovaná už několik desetiletí v evropských zemích.
Zájemci o pěstování vlastního paliva, ke kterému nepotřebují žádné povolení od úřadů, shánějí nedostatkovou sadbu po internetu a poslední dobou také v inzerci novin. Sadbový materiál nabízí více pěstitelů, ale ne všichni prodávají sadbu v odpovídající kvalitě a především s patřičnými doklady o původu sadby.
Správný postup
Každý sadbový materiál má být prodáván a šířen pouze s tzv. rostlinolékařským pasem, na kterém je uvedeno registrační číslo pěstitele. Dočekal zdůrazňuje, že podle tohoto čísla si lze ověřit oprávněnost pěstitele šířit odpovídající sadební materiál. Jen tak se zájemce o pěstování vyhne případnému zklamání z průměrného výsledku. „Těmito problémy se budeme podrobně zabývat 7. března na semináři Japonský topol v praxi v Habarticích u Frýdlantu, protože problémů díky podvodníkům přibývá,“ uvedl Dočekal.
Pas je důležitý
Podle telnického starosty Jaroslava Doubravy pěstování biomasy je perspektivní pro majitele rodinných domů, kteří mají k dispozici vlastní pozemek. Setkal se ale s lidmi, které nakonec odradili od pěstování podvodníci. Doubrava varuje: „Pokud budoucí pěstitel uvažuje o výsadbě na větší ploše, tedy od půl hektaru výše, má nárok na dotaci, ale pouze, když doloží řádně „rodokmen“ sadby tím, že má rostlinolékařský pas a sadbový list od registrovaného pěstitele, nejlépe s delší praxí. Bez těchto dokladů dotaci neobdrží.
Dokonce, bude-li později sklízet i na malé ploše japonský topol, nepotřebuje žádný souhlas ke kácení od úřadů, neboť se jedná o „plodinu“, tak jako brambory či jahody. Musí však úřadům doložit opět doklad o původu RRD – rychle rostoucích dřevin.“
Poradí agentura
Výhodné je, že k pěstování topolů zájemce nepotřebuje žádný úřední souhlas. Pokud ale lidé mají zájem o státní dotace, mohou se informovat na pracovišti Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Ústí nad Labem či v Liberci, případně na Agentuře pro zemědělství a venkov MZe, které sídlí v každém bývalém okresním městě, uvedl Petr Caba z Agentury pro zemědělství a venkov (AZV) v Ústí nad Labem.

Zdroje: Denik.cz, 03.03.2009 , www.agris.cz