Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení vlády č. 51/2009 Sb.

02/03/09
smf

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb.o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb.