Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

02/03/09
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Informace o plnění vnitrostátních kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2008-2009za měsíc leden
Informace o zahájení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Informace o zahájení intervenčního nákupu másla dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.