Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora pěstování melioračních a zpevňujících dřevin

10/02/09
smf

Program rozvoje venkova podpoří pěstování melioračních a zpevňujících dřevin. Zdroj: www.mze.cz
 

V Praze, 9. února 2009
 
 
Program rozvoje venkova podpoří pěstování melioračních a zpevňujících dřevin
 
 
Od března budou platit nové podmínky pro získání dotací na lesnicko-environmentální opatření. Záměrem je zachování nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin na lesních pozemcích soukromých osob i obcí. Nařízení dnes schválila vláda.
 
Dne 1. března 2009 nabude účinnosti nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření.
 
Toto nařízení vlády umožní po dobu 20-ti let poskytovat platby na zachování nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin na lesních pozemcích soukromých osob a obcí jako částečnou kompenzaci újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. „Sazby plateb budou určeny v závislosti na množství melioračních a zpevňujících dřevin. Toto množství  musí být alespoň o pět procent vyšší, než stanoví vyhláška k lesnímu zákonu,“ vysvětluje ministr Gandalovič. Sazby jsou stanoveny v rozmezí od 20 do 81 EUR, resp. od 25 do 97 EUR ve zvláště chráněných oblastech a oblastech Natura 2000.
 
Žádosti pro rok 2009 bude možno podávat na místně příslušné Agentury pro zemědělství a venkov do 15. 5. 2009.
 
Hlavním cílem předloženého návrhu je zajistit implementaci jednoho z opatření osy II Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (PRV), kterými jsou:
·         zvýšení environmentální hodnoty lesů,
·         trvale udržitelné využití lesní půdy,
·         zlepšení životního prostředí a krajiny.
 
 
Konečné znění nařízení bude k dispozici na www.mze.cz – podpora z EU, národní dotace – Program rozvoje venkova – opatření Programu rozvoje venkova – osa II
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe