Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odhad úrody obilovin v Evropě

20/02/09
smf

Evropská komise očekává velmi dobrou úrodu obilovin. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Evropská komise očekává velmi dobrou úrodu obilovin
I letošní úroda obilovin v EU by měla být podle nejnovějších odhadů EK srovnatelná s loňskou.
(lid) – V Evropské unii by se i v letošním roce mohla sklidit srovnatelně vysoká úroda obilovin jako v roce minulém. Podle odhadů, které Evropská komise předložila 12. 2., by měli zemědělci z EU – za předpokladu normálních povětrnostních podmínek – v letošním roce sklidit celkem 293,4 milionů tun obilovin; což je sice o 19,4 mil. tun méně než tomu bylo v loňském rekordním roce, ale o 35,0 mil. tun více v porovnání s rokem 2007. I přes významný pokles cen obilovin došlo k omezení celkové výměry osevních ploch o pouhé 1,3 procenta na 59,7 mil. hektarů.
 
EU-Kommission erwartet sehr gute Getreideernte
[cit. 2008-02-20], www.animal-health-online.de