Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nedostatky při vyplácení peněz zemědělcům

12/02/09
smf

Vláda v pondělí projednala zprávu Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ), který loni odhalil nedostatky při vyplácení peněžních prostředků v rámci Společné zemědělské politiky. Zdroj: www.Agris.cz, 10.2.2009

Vláda projednala nedostatky při vyplácení peněz zemědělcům
Vláda v pondělí projednala zprávu Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ), který loni odhalil nedostatky při vyplácení peněžních prostředků v rámci Společné zemědělské politiky. Nedostatky se tehdy vyskytly na straně ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Ministerstvo podle své mluvčí Terezy Dvořáčkové již přijalo kroky k odstranění nesrovnalostí, fond se ke zprávě zatím nevyjádřil.
Ministerstvo podle výsledků kontroly chybovalo tím, že neprovádělo roční vypořádání kurzových rozdílů vzniklých v rámci Společné zemědělské politiky a v souvislosti s organizováním společné organizace trhu. "Problém kurzových rozdílů řeší už vládní usnesení z prosince 2008," uvedla Dvořáčková.
"Nevyřešena zůstává úprava rozpočtových pravidel, pokud jde o uplatnění správního řádu při rozhodování o poskytování dotací," uvedl v prosincové tiskové zprávě NKÚ. Podle Dvořáčkové bude problém odstraněn do konce února.
Fond se podle NKÚ prohřešil například tím, že pokračoval ve vyřizování žádostí o dotace i v případě, kdy příjemci nedodrželi stanované termíny. Fond přitom příjemce dotací na nedostatky neupozornil, ani je nevyzval k nápravě. Přesto je poskytování zemědělských plateb v zásadě funkční a naplňuje požadavky stanovené právními předpisy Evropského společenství a ČR, uvedl již dříve ředitel NKÚ František Dohnal.
"SZIF neprováděl v některých případech ‚kontrolu na místě‘, přestože si to sám v pravidlech stanovil," popsal další nedostatek fondu Dohnal. U dvou příjemců bylo podle něj zjištěno krácení daně z přidané hodnoty v celkové výši 1,3 milionu korun.
Kontrolu NKÚ provedl od ledna do srpna loňského roku na ministerstvu, u SZIF a u 32 vybraných příjemců finančních prostředků. Úřad zkontroloval podpory za více než 490 milionů Kč z let 2006 a 2007. Podobné nedostatky jako při loňské kontrole podle mluvčí úřadu Radky Burketové odhalili kontroloři NKÚ již v při kontrolách v předchozích letech.
SZIF je administrátorem evropských dotací pro zemědělce a kontroluje jejich využívání. V loňském roce měl fond podle rozpočtu schváleného parlamentem zprostředkovat výdaje do českého zemědělství za více než 38 miliard korun. Přes 25 miliard mělo pocházet z prostředků EU, k dofinancování mělo posloužit 13 miliard ze státního rozpočtu.
Zdroj: www.agris.cz, 10.2.2009