Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Intervenční nákup obilovin 2008/2009

03/02/09
smf

Intervenční nákup obilovin 2008/2009 – zveřejnění směnného kurzu EUR/CZK, který bude použit pro přepočet intervenční ceny u Nabídek obilovin přijatých SZIF v měsíci únor 2009 .Zdroj: www.szif.cz
 

Intervenční nákup obilovin 2008/2009 – zveřejnění směnného kurzu EUR/CZK, který bude použit pro přepočet intervenční ceny u Nabídek obilovin přijatých SZIF v měsíci únor 2009
SZIF – Odd. pro obiloviny a škrob zveřejňuje v souladu s bodem 4.2 Obchodních podmínek intervenčního nákupu obilovin na  ačátku každého měsíce, ve kterémprobíhá intervenční nákup obilovin, směnný kurz EUR/CZK pro přepočet intervenční ceny.
Intervenční cena předepsaná v EUR je přepočítávána dle směnného kurzu EUR/CZKstanoveného Evropskou centrální bankou (www.ecb.int) naposledy před prvním dnemměsíce, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností je datum obdržení platné Nabídky podatelnou SZIF.
Veškeré Nabídky doručené SZIF v měsíci únor 2009 budou v souladu s čl. 11 NK (ES) č. 1913/2006 přepočítány směnným kurzem: 1 EUR/ 27,882 CZK
Ing. Martin Foreth
Vedoucí oddělení pro obiloviny a škrob