Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele o dotace z PRV

11/02/09
smf

Žadatelé o dotace z PRV nemusejí předkládat výpis z katastru nemovitostí. Zdroj: www.mze.cz¨
 

V Praze, 11. února 2009
 
 
 
Žadatelé o dotace z PRV nemusejí předkládat výpis z katastru nemovitostí
 
 
Žadatelům o dotace na projekt výstavby nebo rekonstrukce zemědělských podniků vychází ministerstvo zemědělství vstříc a umožňuje, aby v žádosti výpis z katastru nahradili jiným dokumentem, například informativním výpisem.
 
 
Tato úprava se týká opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje v šestém kole příjmu žádostí. Při prokázání preferenčního kritéria:
 
Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu. Aby mohly být uděleny body, nesměly v době před pěti lety pozemky/parcely chráněny jako zemědělský půdní fond. Posuzuje se stav pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci.
 
je výpis z katastru nemovitostí možné nahradit jiným relevantním dokumentem, který bude v souladu s vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, a který bude zároveň obsahovat údaje nutné pro posouzení splnění podmínek daného kritéria. Jedná se zejména o tyto dokumenty: Informace o parcele/parcelách a Informativní výpis.
 
Tuto možnost mohou využít zejména žadatelé, kteří prokazují stav pozemků vedených ve zjednodušené evidenci.
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe, zdroj: www.mze.cz