Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Selské sněmy

30/01/09
smf

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ)  připravila na únor a březen 2009 seriál krajských selských sněmů po celé České republice. Zdroj: www.asz.cz
 

Selské sněmy po celé zemi!

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) aktivně zastupující více než dvě tisícovky převážně rodinných farem připravila na únor a březen 2009 seriál krajských selských sněmů po celé České republice. Věcné a otevřené diskuse o všem, co se dotýká soukromých zemědělců a potažmo českého zemědělství jsou hlavním smyslem těchto setkání. Zváni jsou všichni členové ASZ i nečlenové – sedláci bez rozdílu podnikatelského zaměření či velikosti svých farem. Velmi přivítáme také vlastníky půdy či zatím jen zájemce o soukromé hospodaření. Účast na většině sněmů již potvrdil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
ASZ ČR loni oslavila své desetileté působení, což zcela určitě vybízí k hodnocení její činnosti, jejích postojů a dosažených výsledků při zastupování členů na nejrůznějších úrovních. Členové ASZ bezpochyby věří, že existuje potenciál k dalšímu rozvoji soukromého hospodaření a široká diskuse k současným i budoucím podmínkám hospodaření by měla být hlavní náplní těchto sněmů. Jejich svoláním Asociace jasně deklaruje zájem o trvalý rozvoj a profesionalizaci svých aktivit a rozšiřování členské základny.
OTEVŘENÁ DISKUSE NA TÉMA SOUČASNÁ EKONOMICKÁ SITUACE A BUDOUCNOST
V rámci těchto krajských setkání proběhne také zevrubný výklad podmínek křížové shody (cross-compliance). Debaty se zúčastní také ekonomičtí odborníci a poradci ministra zemědělství.
Ve středu 11. března 2009 se za účasti ministra zemědělství uskuteční závěrečný selský sněm, který by měl na základě obsahu příspěvků z předchozích debat formulovat některé aktuální postoje soukromých zemědělců a potažmo náměty k dalším činnostem ASZ.
ZVÁNI JSOU VŠICHNI ČLENOVÉ ASZ I NEČLENOVÉ – SEDLÁCI BEZ ROZDÍLU PODNIKATELSKÉHO ZAMĚŘENÍ ČI VELIKOSTI FAREM!
Místa a termíny konání krajských selských sněmů:
16. 2. 2009 od 10 hod Jihlava, sál DKO, Tolstého 2
18. 2. 2009 od 11 hod Olomouc, regionální centrum, Jeremenkova 40b (přízemí)
20. 2. 2009 od 10 hod Kostelec nad Orlicí, VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873
26. 2. 2009 od 10 hod Brno, Mendelova zemědělská a lesnická unverzita, aula, Zemědělská 1
27. 2. 2009 od 10 hod Jílové u Držkova, kulturní dům (okr. Jablonec nad Nisou)
3. 3. 2009 od 10 hod Plzeň, Kulturní dům Jas, Jablonského 1254/93
4. 3. 2009 od 10 hod Litoměřice, Dům kultury, Na valech 2028
6. 3. 2009 od 10 hod Ústí nad Orlicí, OSSZ, Smetanova 43 – velká zasedací místnost
10. 3. 2009 od 10 hod Praha, MZe, sál č. 400, Těšnov 17, Praha 1
11. 3. 2009 od 10 hod České Budějovice, Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 2
 
PŘIJĎTE I VY ŘÍCT SVUJ NÁZOR!!!
Bližší informace poskytne hlavní kancelář ASZ ČR.
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR