Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracovní seminář k problematice kontroly podmíněnosti

19/01/09
smf

Dne 14. ledna 2009 v 10 hod. se v budově Ministerstva zemědělství v Praze, (č. m. 101) konal Pracovní seminář k problematice kontroly podmíněnosti (Cross compliance). Zdroj: www.agroporadenstvi.cz
 

Pracovní seminář k problematice kontroly podmíněnosti (Cross compliance) leden 2008

Dne 14. ledna 2009 v 10 hod. se v budově Ministerstva zemědělství v Praze, (č. m. 101) konal Pracovní seminář k problematice kontroly podmíněnosti (Cross compliance). V příloze najdete prezentace přednášejících.
Program semináře:
1.Úvod k problematice – NM Ing. Jiří Urban
2.Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na léta 2009 – 2013
3.Zavedení systému kontrol podmíněnosti
4.Slovo kontrolních organizací (SZIF, ČPI, ČIŽP, SRS, ÚKZÚZ) – výběr podniků ke kontrole, kritéria výběru a proces kontroly
5.Vyhodnocení kontrol podmíněnosti
Podpůrné materiály:
Webové stránky MZe, záložka: PODPORA Z EU A NÁRODNÍ DOTACE/PŘÍMÉ PLATBY/ KONTROLA PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2009.
Prezentace přednášejících:
Ministerstvo zemědělství – Ing. Martin Mistr Ph.D. – prezentace MZE pravidla (v pdf),   prezentace MZE vyhodnocení (v pdf)
Státní zemědělský intervenční fond – Ing. Ondřej Krym – prezentace SZIF (v pdf)
Česká plemenářská inspekce – Ing. Zdenka Majzlíková – prezentace ČPI (v pdf)
Česká inspekce životního prostředí – Ing. Renáta Hamralová – prezentace zatím nedodána
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – Ing. Josef Svoboda – prezentace ÚKZUZ (v pdf)
Státní rostlinolékařská správa – Ing. Štěpán Kužma – prezentace SRS (v pdf)
Vydáno : 15.1. 2009 ; autor : Kolektiv autorů  , zdroj: www.agroporadenstvi.cz