Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

 Metodický pokyn k posuzování minimální zemědělské kvalifikace zemědělských podnikatelů

09/01/09