Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

 Metodický pokyn k posuzování minimální zemědělské kvalifikace zemědělských podnikatelů

09/01/09

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace v rámci opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Metodický pokyn

k posuzování minimální zemědělské kvalifikace zemědělských podnikatelů: