Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola podmíněnosti pro rok 2009

06/01/09
smf

Kompletní přehled požadavků vyplývajících z právních předpisů a standardů, jejichž plnění bude od 1.1 2009 podmínkou pro poskytování finančních podpor. Zdroj: www.mze.cz
 
 

 

  • Kompletní přehled požadavků vyplývajících z právních předpisů a standardů, jejichž plnění bude od 1.1 2009 podmínkou pro poskytování finančních podpor. Postupy kontrol, hodnocení jejich výsledků a další užitečné informace, které Vám mohou pomoci k bezproblémovému průběhu kontrol podmíněnosti.

     
  • Výčet podpor, u nichž je výplata podmíněna dodržováním standardů GAEC a zákonných požadavků s uvedením skupin zemědělců, jichž se týká. Vztah kontroly podmíněnosti a národních kontrol.
  • Popis výběru subjektů ke kontrole, předpokládaný počet kontrol, způsob, průběh a vyhodnocení kontroly.
                                                                                                                                                                                                                                             Zdroj: www.mze.cz