Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke změnám v katastru nemovitostí

08/01/09
smf

Novela č. 459 zákona o katastru nemovitostí (344/1992 Sb.) nabývá účinnosti 1. března letošního roku. Zdroj: www.asz.cz
 

Lepší ochrana údajů katastru nemovitostí

Svým podpisem na konci prosince 2008 stvrdil prezident Václav Klaus platnost novely zákona o katastru nemovitostí. Má zajistit větší bezpečnost a zamezit anonymnímu přístupu k informacím. Umožňuje mimo jiné také to, aby návrhy na zápis do katastru bylo možné podávat elektronicky.
Novela č. 459 zákona o katastru nemovitostí (344/1992 Sb.) nabývá účinnosti 1. března letošního roku. Určuje, že každý žadatel o výpis z katastru bude muset prokázat svoji totožnost a sdělit konkrétní účel, pro který výpis potřebuje. Nařízení tyto účely rozděluje do několika kategorií (například zemědělský půdní fond, kulturní památky a podobně). Bude tedy možné zpětně zjistit, kdo, kdy a za jakým účelem se na konkrétní nemovitost dotazoval.
Za pozitivní se dá považovat i rozšíření druhů informací z registru. Bude možné zjistit nejen přehled vlastnictví k nemovitostem, ale i veškerých věcných práv k nim zapsaných, jako jsou předkupní práva, oprávnění z věcného břemene či právo parkovat na sousedově pozemku.
Podle novely bude možné podávat návrhy na zápis do katastru elektronicky za pomoci elektronického podpisu. Mění se i způsob zápisu vlastnických práv ke stavbám.
Výpisy bude také možné získat u kteréhokoli českého katastrálního úřadu. Do nynějška to bylo možné jen u katastrálního úřadu, do jehož působnosti nemovitost patřila.
Zdroj: www.asz.cz