Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dvakrát k mléku

15/01/09
smf

Ministr zemědělství vyjednal s obchodními řetězci podporu českého mléka a potravin a vítá odvolání protestní akce zemědělců.  Zdroj: www.mze.cz
 

V Praze, 13. ledna 2009
 
 
Ministr Gandalovič vyjednal s obchodními řetězci podporu českého mléka a potravin
 
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič inicioval schůzku s významnými obchodními řetězci na českém trhu. Hlavními tématy byla podpora českého mléka a ostatních potravin z domácí produkce. Dalším bodem jednání byla problematika zákona o významné tržní síle.
 
Jednání se zúčastnili Zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR), prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka a představitelé maloobchodních řetězců a členských firem SOCR ČR AHOLD, BILLA, GLOBUS, MAKRO, SPAR, TESCO a spotřebních družstev.
 
Obchodníci ministrovi garantovali, že dlouhodobě je více než 90% mlékárenských výrobků od českých dodavatelů. Ministr vyjádřil připravenost k jednání o konkrétních množnostech, které podpoří přítomnost a odbyt výrobků českých farmářů a potravinářů na pultech obchodů. I v době, kdy se často zmiňuje ekonomická krize, je spotřeba mléčných výrobků v České republice stabilní. Obchodníci rovněž doložili na základě oficiálních čísel Českého statistického úřadu a jejich posledního vývoje, že výše průměrné marže u mléčných výrobků nevykazuje významné výkyvy, které by měly negativní vliv na ekonomiku domácích producentů.
 
Další jednání vedené ministerstvem budou směřovat k vyšší podpoře krajových výrobků a potravin pod značkou Klasa.
Při projednání připomínek k zákonu o významné tržní síle se obě strany shodly na tom, že je stávající návrh zákona z pera poslanců Haška, Zgarby, Novasada a dalších ohrožením pro postavení malých a středních podnikatelů. Zástupci maloobchodu podporují stanovisko vlády ČR mj. především v tom, že je nutné nejdříve využívat platnou resp. připravovanou (např. zákon o cenách) právní úpravu před přijímáním dalších zákonů.
 
 
V Praze, 14. ledna 2009
 
Gandalovič vítá odvolání protestní akce zemědělců
 
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič přivítal rozhodnutí Agrární komory ČR, která reagovala na jeho úsilí o řešení vážné situace v odvětví mléka odvoláním plánované protestní akce zemědělců.
 
Ministr deklaroval připravenost znovu jednat a hledat další nástroje, které pomohou současnou situaci řešit. Podle jeho slov už Ministerstvo zemědělství ČR konkrétní kroky připravuje.
 
„Po dohodě s ministrem financí připravujeme návrh, na základě kterého poplynou do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu dvě miliardy korun určených na řešení dopadů ekonomické krize na zemědělce. Ministr financí by měl návrh předložit pravděpodobně na posledním lednovém zasedání vlády. Dalších 800 milionů korun půjde do rozpočtu MZe na dorovnání přímých plateb na maximální úroveň,“ upozornil Gandalovič.
 
Ministr vyzval k návratu k jednacímu stolu.
„Jsem rád, že Agrární komora od nátlakových akcí upustila. Je potřeba znovu zasednout k jednání a rozhodnout o podmínkách využití těchto finančních prostředků,“ uvedl ministr.
 
Zdroj: www.mze.cz