Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

12/12/08
smf

Kontrolované požadavky platné pro rok 2009. Schváleno Ministerstvem zemědělství dne 13.11.2008. Zdroje: Mze, www.agroporadenstvi.cz
 

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)
Kontrolované požadavky platné pro rok 2009. Schváleno Ministerstvem zemědělství dne 13.11.2008.
V příloze najdete schválený materiál a materiály studijní podpory ze semináře: k implementaci platných nařízení dodržování Cross Compliance příjemci přímých plateb, konaného dne 20.11.2008.
 
 
Kontrola podmíněnosti (cross compliance) – Kontrolované požadavky platné pro rok 2009soubor pdf (Adobe Reader).
Schváleno Ministerstvem zemědělství dne 13.11.2008. (verze 1.12.2008)
 
 
Kontrola podmíněnosti – Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotacísoubor ppt (PowerPoint) nebo soubor pdf (Adobe Reader) (verze k 20.11.2008)
Martin MISTR, Ministerstvo zemědělství
 
 
Zákonné požadavky na hospodaření, použitelné pro kontrolu podmíněnosti od 1.1.2009soubor ppt (PowerPoint) nebo soubor pdf (Adobe Reader). (verze k 18.11.2008)
Jan Dvorský, poradce náměstka ministra zemědělství
 
 
Kontrola podmíněnosti – Shrnutí klíčových informací (verze k 20.11.2008)Martin MISTR, Ministerstvo zemědělství
ke stažení soubor ppt (PowerPoint) nebo soubor pdf (Adobe Reader)
 
Schválené zákonné požadavky a jejich hodnocení soubor xls
 
Hodnocení jakosti hospodaření  zemědělského podniku se zaměřením
na dodržování zákonných  požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR – soubor xls (15,6 MB)
Zdroj: ÚZEI Praha