Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělci z EU sklidili více olejnin

06/11/08
smf

Díky příznivým klimatickým podmínkám sklidili evropští sedláci i při redukci celkové výměry osevních ploch o 4 % (v porovnání s rokem 2007) podle odhadu Coceral 26,4 mil. t olejnin. Zdroj: ÚZEI, 04.11.2008

Zemědělci z EU sklidili více olejnin
Díky příznivým klimatickým podmínkám sklidili evropští sedláci i při redukci celkové výměry osevních ploch o 4 % (v porovnání s rokem 2007) podle odhadu Coceral 26,4 mil. t olejnin.
L P D – Francie a Německo se v tomto roce opět staly hlavními dodavately rostlinných olejů v Evropské unii. S celkovými 11,73 mil. tun sklizené řepky, slunečnicových semen a sójových bobů zaujaly 44 % celkové produkce EU, uvedla tisková služba Landvolk. Celkem bylo v EU v letošním roce podle odhadu Coceral vyprodukováno okolo 26,4 mil. t olejnin, což je téměř o 4 % více než tomu bylo v roce předchozím. Lví podíl má s 18,9 mil. t řepka, jejíž výroba se oproti loňskému roku zvýšila o 6 %. Přitom evropští sedláci oproti roku předchozímu zredukovali celkovou výměru ploch osetých řepkou o 0,5 % na 6,2 mil. ha. Na výborném výsledku se výraznou měrou podílel podstatně vyšší hektarový výnos.
Naopak osevní plochy oseté slunečnicí narostly o 14,6 %. Díky velmi dobrým klimatickým podmínkám pro růst této plodiny vzrostla produkce slunečnicových semen v meziročním srovnání o téměř 1,7 mil. t neboli jednu třetinu na 6,57 mil. t.
Naproti tomu celková výměra osevních ploch sóji v letošním roce opět poklesla. V EU-27 bylo oseto sójou pouhých 317 000 hektarů, což představovalo 12,2% pokles v porovnání s rokem 2007. Protože ale sedláci dokázali zvýšit v letošním roce produktivitu svých polí, bylo sklizeno pouze o 0,3 % sójových bobů méně v porovnání s rokem předcházejícím (904 000 t).
Většinu řepky sklidili v letošním roce sedláci z Německa a z Francie, i když mnoho z nich považovalo za atraktivnější pěstování obilovin a produkci řepky omezili i z důvodu rostoucích ekonomických problémů v oblasti výroby bionafty. V porovnání jednotlivých členských zemí EU si však němečtí zemědělci těsně udrželi s 5,15 mil. t sklizené řepky první místo, i přesto, že osevní plochy zredukovali o 11,2 % na 1,37 mil. ha. Pokles výměry osevních ploch byl částečně kompenzován vyššími hektarovými výnosy, takže celková úroda v porovnání s rokem předcházejícím byla pouze o 2,9 % nižší. Jejich francouzští kolegové osevní plochy zredukovali o 6,5 % na téměř 1,5 mil. ha, ale díky výbornému výnosu 4,97 mil. t na hektar dokonce dosáhli vyšší sklizně než v loňském roce a to o 7,6 %. Třetím největším producentem řepky v EU bylo Polsko s téměř 1,98 mil. t.
Výrazný nárůst produkce slunečnicových semen jde na vrub rozšíření osevních ploch v mnoha členských státech EU. Jen v Německu byla výměra osevních ploch osetých slunečnicí větší o 36,8 % v porovnání s rokem 2007, ale při celkové ploše o výměře 26 000 hektarů hraje tato plodina stále ještě podružnou roli. Největší plochy oseli slunečnicí sedláci v Rumunsku, největším producentem však zůstala Francie s výrobou 1,47 mil. t slunečnicových semen.
EU -Landwirte ernteten mehr Ölsaaten
[cit. 2008-10-31], www.animal-health-online.de

Zdroj: ÚZEI, 04.11.2008