Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře ke Cross compliance v Pardubickém kraji

28/11/08
smf

Pozvánka na semináře ke Cross compliance v Pardubickém kraji ve dnech  4. – 10.12.2008.

 
 
     
                                                         
 
 
P  O   Z   V  Á   N  K  A
 
 
na semináře
 
 
k implementaci platných nařízení dodržování Cross compliance
příjemci přímých plateb
 
 
 
které  se uskuteční :
dne 4. prosince 2008 od 9,00 hod. a 13,00 hod.
ve velké zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu v Ústí nad Orlicí
(bývalý Okresní úřad)

dne 8. prosince 2008 od 8,00 hod.
v sále Střediska kulturních služeb ve Svitavách „ FABRIKA „ , Wolkerova alej 92/18, Svitavy
 
dne 9. prosince 2008 od 8,30 hod. a 12,30 hod.
v zasedací místnosti budovy MZe ZA PÚ Chrudim, Poděbradova 909
 

dne 10. prosince 2008 od 9,00 hod. a 13,00 hod.
  v Hostinci u Kosteleckých, Černá za Bory
 
 

  

 
 
Cílem seminářů je :  poskytnout informace schválené monitorovacím výborem o podmínkách dodržování platných nařízení   
            Cross compliance a o systému kontrol  v podnicích a na farmách s účinností od 1.1.2009.
 
 
 
Lektor: Ing. František Smítal   – metodik – poradce ÚZEI Praha
 
 
 
 
Účast na seminářích je zdarma. 
 
 
 
 
        Jan Kaplan, Ing.Blanka Weisbauerová , ing.Bohuslav Lapáček, ing.Josef Klimeš, CSc.                       
ředitelé ZA MZe
                                                                                                                 
                                           Václav Koblížek
                                                              Předseda správní rady AGROVENKOVA, o.p.s.