Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracovní setkání na SZeŠ v Lanškrouně

28/11/08
smf

Pracovní setkání na SZeŠ v Lanškrouně. Zdroj: Agrovekov o.p.s.

Střední zemědělská škola Lanškroun
a

Agrovenkov, o.p.s. 

 
 
                                                       
 
                                                                                                        si Vás dovolují pozvat na
 
pracovní setkání,
 
které se koná
 
v pátek 5. prosince 2008 od 9,00 hodin
ve společenské místnosti školy v Dolním Třešňovci
 
program setkání:
 9,00 hod. – 10,00 hod.
Informace o škole a setkání se studenty školy
 
( obor Agropodnikání – zemědělský provoz)
 
10,00 hod. – 11,00 hod.
Ukázka jezdeckého výcviku žáků na jízdárně
 
11,00 hod. – 11,30 hod.
Diskuse
 
11,30 hod – 12,00 hod.
Oběd
 
Cílem tohoto setkání je navzájem se informovat o současné situaci v zemědělském školství a najít za účasti zástupců zemědělských podniků a firem nové formy spolupráce s absolventy škol a další jejich uplatnění v zemědělském provozu. MŠMT připravuje daňové úlevy pro zaměstnavatele, poskytující stipendium a placenou praxi.
Věřím, že přijmete v maximálním počtu pozvání k této diskusi a tím přispějete k praktickému řešení této problematiky.
 
        Na setkání Vás zve:
 
                       Václav Koblížek,                                        Ing. Vlastislav Fiedler,
                   předseda správní rady                                           ředitel školy
                       Agrovenkov, o. p. s.
 
Určeno: zemědělským podnikům a firmám okresu Ústí nad Orlicí, Svitavy a Šumperk
 
Z důvodu zajištění oběda zašlete, prosím, tuto návratku
 
 
 
návratka „ Pracovní setkání“, zašlete nejpozději do 3. 12. 2008
faxem: 465 524 214,
poštou: Agrovenkov, o. p. s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
 
 
Počet účastníků z řad firem není omezen.
 
 
Firma: _____________________________________________________________
 
 
Jméno účastníka( ů) : _________________________________________________
 
 
 
Dne: _______________________                                 Podpis:_________________