Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF chystá vyplácení příspěvku na hospodaření v méně příznivých oblastech

17/10/08
smf

SZIF chystá vyplácení příspěvku na hospodaření v méně příznivých oblastech. Zdroj: www.szif.cz

SZIF chystá vyplácení příspěvku na hospodaření v méně příznivých oblastech
16.10.2008
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal rozesílat rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům hospodařícím v méně příznivých oblastech (LFA). Vydání rozhodnutí přímo předchází samotným výplatám.

Tomu, aby měl peníze na svém účtě co možná nejdříve, může každý žadatel pomoci také sám. Po doručení rozhodnutí totiž běží automaticky 15ti denní lhůta na odvolání. Tím, že se farmář vzdá práva na odvolání tato lhůta okamžitě končí a rozhodnutí nabývá právní moci. V tento moment SZIF obratem odesílá peníze.
Formulář pro vzdání se odvolání je k dispozici na úvodní stránce www.szif.cz v sekci „Důležité“. Vyplněný a podepsaný formulář (nemusí být úředně ověřen) je pak nutno zaslat na místně příslušný Regionální odbor SZIF.
V rámci jednotné žádosti přijímané letos v květnu, bylo podáno celkem 10 745 žádostí o příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA). SZIF tedy může farmářům vyplatit až 2,7 mld. Kč, což je zhruba stejně jako loňský rok.
Podpora LFA  slouží jako kompenzace zemědělcům, kteří hospodaří v daném typu méně příznivé oblasti. Výše vyrovnávacího příspěvku je přepočítávána na hektar travního porostu dle typu LFA. Dotace je hrazena ze 20% z národních a 80% z evropských zdrojů.
Podpora LFA spadá do Programu rozvoje venkova, Osy II, Opatření II.1. zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy, Podopatření II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA). 
 
 
Adresy Regionálních odborů SZIF:
SZIF Praha
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 460
SZIF České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice, tel.: 387 004 801
SZIF Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí n. Labem, tel.: 475 651 151
SZIF Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 070 300
SZIF Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 541 614 112
SZIF Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc, tel.: 585 526 511
SZIF Opava
Horní nám. 2, 746 57 Opava, tel. 553 696 135
 
 
JUDr. Vladimír Voráček,tiskový mluvčí SZIF