Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Projekt vývoje welfare ustájení

23/10/08
smf

Vývoj ekonomicky konkurenceschopného skupinového ustájení kojících prasnic je cílem tříletého německého projektu. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Projekt vývoje welfare ustájení

Vývoj ekonomicky konkurenceschopného skupinového ustájení kojících prasnic je cílem tříletého německého projektu.  
Berlin / Futterkamp (aho) – “Inovativní metody chovu, ohleduplné k chovaným zvířatům budou uplatňovány v praxi jedině tehdy, pokud budou také konkurenceschopné“, prohlásil Bernd-Udo Hahn, vedoucí oddělení německého spolkového ministerstva zemědělství, u příležitosti zahájení projektu vývoje skupinového ustájení selat a kojících prasnic. Zároveň předal Školicímu a výzkumnému centru Futterkamp rozhodnutí zemědělské komory spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko o udělení finanční dotace na tento projekt.
 
Projekt bude realizován univerzitou v Kielu ve spolupráci se zemědělskou komorou. Pro udělení podpory tomuto vývojovému záměru bylo mj. rozhodující, že plně zohledňuje ekonomické aspekty. Hahn dává vývoji nového způsobu chovu kojících prasnic velké šance na to, aby obstál v běžné zemědělské praxi. „Věříme, že by se zde vyvíjená metoda mohla stát opravdovou alternativou dosud využívaným způsobům chovu“.
 
V současné době neexistuje žádný systém chovu pro kojící prasnice ve skupinovém ustájení, které by bylo schopné ekonomicky konkurovat systému individuálního ustájení kojících prasnic. Ze sumy poznatků získaných sledováním prasnic ustájených v různých chovatelských systémech by mělo být následně vzejít řešení, které by mělo zúročit přednosti skupinového ustájení a zároveň eliminovat jeho nedostatky. Poznatky získané v rámci tohoto projektu by měly být transponovány prostřednictvím poradenského systému zemědělské komory Šlesvicka-Holštýnska do běžné zemědělské praxe.
 
Projekt bude probíhat po dobu tří let. Spolkové ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele poskytne na tento záměr finanční částku ve výši 160 000 EUR.
 
Ministerium fördert Projekt für tiergerechtes Haltungsverfahren
[cit. 2008-10-16], www.animal-health-online.de
Zdroj: www.agronavigator.cz, přeložila : ing. Nehasilová