Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Grantové programy Pardubického kraje 2009

16/10/08

Grantové programy Pardubického kraje.

  
Vážení kolegové,
 
 
 
            obracím se na Vás ve věci grantových programů na rok 2009, které minulý týden schválila při svém jednání Rada Pardubického kraje. Tyto programy Vám mohou posloužit k získání finančních prostředků pro Vaší organizaci či pro jednotlivce.
 
            Na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz jsou v sekci grantové programy přehledy všech grantů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Na webu jsou také k dispozici formuláře, které slouží jako podklad k podání žádosti o finanční podporu. Uzávěrka podání žádostí je do konce ledna 2009.
 
            Tímto Vás chci požádat o předání výše uvedených informací Vašim členům na schůzích a setkáních Vaší organizace či sdružení.
 
 
 
 
S úctou
 
Ing. Petr Šilar
člen Rady Pardubického kraje