Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Geneticky modifikovaná kukuřice v ČR

13/10/08
smf

Výměra, na které se v ČR pěstuje geneticky modifikovaná kukuřice překročila 8000 ha. Zdroj: www.strukturalnifondy.info
 

Výměra, na které se v ČR pěstuje geneticky modifikovaná kukuřice překročila 8000 ha

Události z konce minulého roku ukazují možný vývoj „zelených biotechnologií“ v EU. Zřetelné jsou dvě protichůdné síly. Na jedné straně zemědělci, vědci a průmysl požadují modernizaci 20 let staré evropské legislativy pro geneticky modifikované organizmy (GMO) , na druhé je však komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas, který vyhrožuje zákazem geneticky modifikované Bt kukuřice. To vše prostupují ekonomické a politické zájmy chránit evropské zemědělství před dovozy levnějších geneticky modifikovaných komodit jako je sója a kukuřice. Těm nahrává ostudná dezinformace Evropanů o genetických modifikacích, které jsou anti- GMO aktivisty nazývány genetickou manipulací. Zhruba polovina obyvatel EU si pak myslí, že jejich genetická výbava může být GM potravinami změněna. Evropská komise se zpočátku nesmyslným pověrám nebránila. Zpřísňovala podmínky GM plodiny se ve světě osvědčují už více než 10 let. Je naprosto jasné, že biotechnologie mohou zvýšit efektivnost zemědělství a rizika GMP nejsou větší než plodin z konvenčního zemědělství. Zejména pro povolování GMO zřídila Evropská Komise agenturu EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin). Tato instituce povolá sbor vědců, aby posoudili, zda nová GM odrůda neohrozí Evropany a přírodu. Pokud je vědecky potvrzena bezpečnost, dojde ke kuriozitě. Odrůda není povolena, jak bychom očekávali, ale o vědeckých závěrech rozhodují hlasováním ministři jednotlivých zemích. Ti se neřídí rizikem a vědou, ale tím, co si myslí dezinformovaní voliči. I když třeba německý ministr vystoupil proti tomuto způsobu a žádá u GMO obdobný postup povolování jako u léčiv, jsou naopak tací jako je Dimas, kteří investují unijní peníze do ekologistů, aby sehnali jiné „vědecké“ argumenty proti GMO a podpořili jeho politiku. Věřme, že světové dění, potřeba uživit lidstvo, nakrmit zvířata, najít zdroje energie, pohonných hmot, průmyslových surovin atd. pomůže odstranit legislativní bariéry a že u nás budeme potírat škůdce více Bt kukuřicí než chemií, že GM brambory Amflora přinesou opětný rozvoj bramborářství a škrobáren nebo herbicid tolerantní (HT) cukrovka podpoří perspektivní a efektivní výrobu biolihu.

Autor:
Prof. RNDr. J. Drobník, CSc
Článek je pževzat z bulletinu Svět biotechnologií, který najdete na adrese:
http://www.biotrin.cz/czpages/bulletin/Internet_bulletin_XXVII_2008.pdf

zdroj: www.strukturalnifondy.info