Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daň z nemovitostí kritičtější než přímé platby

03/10/08
smf

Zástupci vedení Asociace soukromého zemědělství ČR jednali ve čtvrtek 2. října 2008 s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a jeho prvním náměstkem Ivo Hlaváčem o návrhu rozpočtu Mze na rok 2009. Autor:  Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR

Daň z nemovitostí kritičtější než přímé platby

Zástupci vedení Asociace soukromého zemědělství ČR jednali ve čtvrtek 2. října 2008 s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a jeho prvním náměstkem Ivo Hlaváčem o návrhu rozpočtu Mze na rok 2009. Důrazným požadavkem ASZ ČR směrem k ministrovi bylo plné dorovnání přímých plateb zemědělcům v příštím roce. V této souvislosti ASZ ČR znovu podpořila model rozdělování Top-up na veškerou zemědělskou půdu.
Předseda ASZ Stanislav Němec zejména zdůraznil, že současná vláda se v programovém prohlášení jednoznačně zavázala dorovnat tyto platby a to by mělo být hlavním důvodem, aby chybějící prostředky k tomuto dorovnání prostě byly v co největší možné míře nalezeny.
Ministr Gandalovič uvedl, že je vázán rozhodnutím vlády, ale ujistil, že bude za další prostředky ještě bojovat. Dále uvedl, že pokud jde o možnosti resortních zdrojů peněz, snaží o další důkladnou revizi některých existujících rozpočtových položek v rámci Mze. Podle ministra by se významným, nikoli však celým zdrojem k dalšímu navýšení plateb TOP-UP  2009 mohl stát Pozemkový fond ČR. K tomu by ale byla zapotřebí urychlená novela zákona o PF ČR.
Předseda ASZ ČR upozornil ministra na další stejně aktuální, ale možná daleko závažnější problém, kterým je nedořešená novela zákona o dani z nemovitostí, která v konečném důsledku může znamenat mnohem větší finanční propad, než by například představovalo eventuelní nedorovnání přímých plateb. Pokud totiž nebude do konce roku přijata novela, která zajistí, že se možnost k navyšování daní z nemovitostí nesmí týkat zemědělských pozemků, reálně hrozí, že případné vybojované peníze na TOP UP mohou být obratem vyluxovány z kapes zemědělců rozhodnutími obecních zastupitelstev. Dá se totiž zcela určitě očekávat, že v příštím roce rapidně přibyde obcí, které využijí, ve snaze doplnit své rozpočty, tzv. místních koeficientů, kterými již nyní mohou v souladu se stávající legislativou zvýšit daně z nemovitostí až pětinásobně proti stávající úrovni. Tuto skutečnost navíc umocňuje fakt, že navýšení bude znamenat trvalý problém, na rozdíl od sníženého rozpočtu Mze, který by byl otázkou pouze jednoho roku. Ministr Gandalovič přislíbil, že tato úprava zákona bude stejnou prioritou jako jednání o rozpočtu s tím, že se bude snažit zařadit toto řešení do  jiné novely zákona o dani z nemovitosti, která jde nyní již do druhého čtení v poslanecké sněmovně.
Člen předsednictva ASZ ČR Jan Miller na uvedeném jednání s ministrem také připustil alternativu, že pokud by nedošlo z jakýchkoli důvodů k realizaci 100% přímých plateb v příštím roce, legitimním požadavkem předsednictva ASZ ČR by byl zcela zjednodušený systém křížové kontroly (cross-compliance) a to ještě nad rámec nově připravovaného modelu. Zajistit plnění podmínek vyplývající z prvních devíti evropských směrnic totiž také samozřejmě představuje nemalé finanční náklady pro sedláky a maximální zjednodušení by představovalo účinnou úsporu. Ministr ale ujistil, že má zájem na maximálně jednoduchém modelu kontrol cross-compliance.
Vedení Asociace soukromého zemědělství ČR ministra informovalo, že se v žádném případě nezúčastní nátlakových akcí, které v předvolebním čase plánují jiné zemědělské organizace s tím, že hodlá věci řešit u jednacího stolu. K přímým platbám, ale i k dalším uvedeným problematikám bude ASZ ČR jednat příští týden také s předsedou vlády Mirkem Topolánkem.
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR