Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrofert může převzít společnosti MILKAGRO a OLMA

22/10/08
smf

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil dne 20. října 2008 převzetí mlékárenských firem MILKAGRO a OLMA ze strany společnosti ZEMOS, která náleží do skupiny AGROFERT podnikatele Andreje Babiše. Zdroj: www.agris.cz, 21.10.2008

Agrofert může převzít společnosti MILKAGRO a OLMA
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil dne 20. října 2008 převzetí mlékárenských firem MILKAGRO a OLMA ze strany společnosti ZEMOS, která náleží do skupiny AGROFERT podnikatele Andreje Babiše. Spojení bylo povoleno bez podmínek.
Skupina AGROFERT působí v oblasti zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu. Sama společnost ZEMOS je podnikem zemědělské prvovýroby, zabývající se výrobou rostlinnou a živočišnou (produkce mléka, chov skotu a selat). Mezi odběrateli mléka společnosti ZEMOS vystupují mimo jiné společnosti MILKAGRO a OLMA.
MILKAGRO je přitom odbytovou organizací, která se zabývá především výkupem syrového kravského mléka od prvovýrobců a jeho následným prodejem zpracovatelům. V rámci území České republiky jsou aktivity společnosti MILKAGRO zaměřeny především na území Moravy, v Čechách pak působí zejména v Pardubickém kraji. Druhý z nabývaných subjektů OLMA se zabývá zpracováním syrového kravského mléka a výrobou a prodejem čerstvých mléčných výrobků. OLMA kontroluje společnosti OLMA SLOVAKIA a OLMA POLSKA.
ÚOHS v daném případě posuzoval jak horizontální, tak vertikální dopady spojení, V obou případech nebude mít fúze za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Spojením vzniklý celek bude přítomen na všech stupních vertikálního řetězce, tedy od úrovně produkce kravského mléka (stávající společnosti skupiny AGROFERT), přes stupeň výkupu kravského mléka a jeho následných dodávek (společnost MILKAGRO) až po produkci mléčných výrobků (společnost OLMA). Vzhledem k nízkým tržním podílům však Úřad dospěl k závěru, že stávající dodavatelé spojujících se soutěžitelů budou mít i po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů otevřenu možnost najít alternativní odbytiště pro své dodávky a rovněž tak stávající odběratelé produktů spojujících se soutěžitelů budou mít i nadále zachovánu možnost obracet se alternativní dodavatele.
odbor vnějších vztahů ÚOHS

Zdroj: www.Agris.cz, 21.10.2008