Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpřísnění podmínek pro přepravce zvířat

01/09/08
smf

Novela zákona, kterou se ruší dosud platný národní systém registrace dopravců zvířat, začne platit od začátku října. Autor: hol , zdroj: www.vetweb.cz
 

Zpřísnění podmínek pro přepravce zvířat

Novela zákona v souladu s evropskou legislativou začne platit od 1. října 2008

Přepravce zvířat čeká zpřísnění podmínek pro jejich činnosti.
Novela zákona, kterou se ruší dosud platný národní systém registrace dopravců zvířat, začne platit od začátku října. Zákon přejímá změny v evropské legislativě. Základním požadavkem pro přepravu zvířat je podle novely – zdravotní způsobilost přepravců k této činnosti. Přepravci budou moci používat pouze způsobilé dopravní prostředky, musí předcházet utrpení zvířat a minimalizovat jejich stres během přepravy.
Prováděcí vyhláška k zákonu navíc upraví minimální prostorové nároky převážených zvířat s přihlédnutím k jejich tělesné velikosti. Pro získání osvědčení o způsobilosti museli již podle dosavadní právní úpravy řidiči a průvodci vozidel převážejících zvířata absolvovat zvláštní kurz a získat povolení. Ke konci roku 2007 bylo takto v ČR proškoleno více než 2700 osob.
V případě nedodržení stanovených podmínek hrozí přepravcům pokuta ve výši až 500.000 Kč. Pro již evidované dopravce by změny neměly přinést žádné zvláštní náklady.

Autor: hol  , zdroj: www.vetweb.cz