Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

V Německu se zvýšily ceny prasat

05/09/08
smf

Nárůst cen krmiv a energií vede v celoevropském kontextu k výraznému nárůstu nákladů v oblasti chovu prasat. Autor:  zdroj: www.agronavigator.cz
 

Nárůst cen prasat v Německu

Od začátku roku stouply v Německu ceny prasat o více než jednu třetinu. V posledním čtvrtletí roku se počítá s výrazným poklesem výroby prasat.
(ZMP) – Produkce vepřového masa v uplynulém roce v Německu výrazně expandovala. V brzké době je proto možné očekávat, že sedláci tento vývoj v chovu prasat zabrzdí.Početní stavy prasat v Německu. Výsledky reprezentativního sčítání hospodářských zvířat v květnu 2008  (v mil. ks) - prasata ve výkrmu, selata, mladé prasnice pod 50 kg, chovné prasnice
 
Nárůst cen krmiv a energií vede v celoevropském kontextu k výraznému nárůstu nákladů v oblasti chovu prasat. V téměř všech členských zemích EU byl proto zaznamenán pokles početních stavů prasat. V Německu došlo podle výsledků posledního sčítání hospodářských zvířat, které proběhlo v květnu letošního roku, ke snížení početních stavů prasat o 1,3 procent na 26,76 milionů kusů. Především ve čtvrtém čtvrtletí by mohla výroba prasat citelně poklesnout. Důvodem tohoto trendu je nadprůměrný pokles početních stavů prasnic.
 
Budoucí nabídka prasat by měla proto poprvé po mnoha letech opět mírně propadnout. Na skromně zásobovaném trhu prasaty jsou již nyní cítit známky nedostatku, cena jatečných prasat od začátku roku stoupla o více než jednu třetinu.    
 
Steigende Schweinepreise erwartet: Schweineproduzenten treten auf die Bremse.
[cit. 2008-09-02], www.animal-health-online.de
Zdroj: www.agronavigator.cz,  přeložila: ing.Dana Nehasilová