Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Schválena novela odpadového i chemického zákona

25/09/08
smf

Poslanecká sněmovna definitivně schválila dvě novely zákonů o životním prostředí – poslaneckou novelu zákona o odpadech a novelu zákona o chemických látkách. Zdroj: www.mzp.cz
 

Poslanci schválili novelu odpadového i chemického zákona

Poslanecká sněmovna dnes definitivně schválila dvě novely zákonů o životním prostředí – poslaneckou novelu zákona o odpadech a novelu zákona o chemických látkách, která do české legislativy zavádí požadavky evropského nařízení o systému REACH. „Velmi vítám obě rozhodnutí poslanců,“ konstatoval ministr životního prostředí Martin Bursík.

Poslanecká novela zákona o odpadech výrazným způsobem zpřísňuje režim v případech sběru a výkupu kovového odpadu. Cílem novely, na níž se Ministerstvo životního prostředí podílelo, je reagovat na v poslední době velmi frekventované případy krádeží různých kovových předmětů (např. kanalizačních poklopů, dopravních značek či kolejnic). V mnoha případech se přitom jednalo o činnost spojenou se značným stupněm společenské nebezpečnosti (z poslední doby například krádež náhrobních destiček v terezínském památníku).

Nově přijatá úprava v první řadě obsahuje zákaz výkupu některého odpadu od fyzických osob. „Preferovali jsme sice více senátní verzi návrhu, ale klíčové je, že byla přijata změna odpadového zákona, která pomůže eliminovat přetrvávající problém nebezpečných a společensky nemravných krádeží kovů,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. MŽP tak nyní proveze revizi prováděcí vyhlášky tak, aby byl splněn cíl novely – tedy přestaly se vyplácet krádeže kovů, a přitom poctiví občané měli možnost kovový odpad odevzdat do výkupen za úplatu.

Platit za vykoupený odpad bude napříště možné pouze bezhotovostně. Zpřísňuje se také povinnost provozovatelů sběren a výkupen v evidenci a identifikaci osob, které odpady odevzdaly, ale i samotného odpadu. U vybraného kovového odpadu, který je v praxi nejčastěji terčem nelegální činnosti (dopravní značky, kolejnice, kovová umělecká díla nebo pietní a bohoslužebné předměty) se přímo v zákoně stanovuje zákaz jejich rozebírání či postupování dalším osobám, a to ve lhůtě 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení. S tím souvisí i připojená novela zákona o Policii ČR, která dává policistům oprávnění vstupovat i do sběren a výkupen odpadu.

Poslanci také přehlasovali veto prezidenta Klause k zákonu o chemických látkách. „To veto bylo zcela nesmyslné – systém nakládání s chemickými látkami, známý jako REACH, platí v celé EU přímo, protože je dán nařízením. Novela zákona pouze uvádí českou legislativu do reality existence REACH,“ vysvětluje ministr Bursík. Zákon přinese občanům právo na informace o chemických látkách ve spotřebním zboží a o jejich účincích na životní prostředí a zdraví. Nejnebezpečnější chemikálie budou nahrazeny méně rizikovými. Nebude možno užívat nadále bez povolení látky, které jsou karcinogenní a způsobují závažné a nevratné účinky na člověka a životní prostředí. Z trhu tak postupně budou mizet nebezpečné chemikálie, které je možné nahradit méně rizikovými alternativami.

Účelem REACH je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a přitom zároveň ochranu lidského zdraví a životního prostředí před jejich nežádoucími účinky. Nařízení REACH vyžaduje registraci všech existujících a nových chemických látek u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Existující látky musí být registrovány během následujících 11 let – takzvaného přechodového období. Nařízení REACH určuje pořadí registrace těchto látek na základě vyráběného nebo dováženého množství za rok. Nejrychleji je třeba registrovat ty látky, kterých se používá nejvíce.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP