Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Potravinový program pro nejchudší osoby v EU

19/09/08
smf

Komise navrhuje rozšíření potravinového programu pro nejchudší osoby v Evropské unii . Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/1335
V Bruselu dne 17. září 2008
Komise navrhuje rozšíření potravinového programu pro nejchudší osoby v Evropské unii
Evropská komise dnes navrhla zlepšení současné podoby programu distribuce potravin pro nejchudší osoby v Evropské unii, které spočívá ve zvýšení rozpočtu o dvě třetiny zhruba na 500 milionů EUR od roku 2009 a v rozšíření škály produktů, jež jsou do programu zahrnuty. Program distribuce potravin, jehož původním účelem bylo poskytnout přebytečné zásoby zemědělských produktů („intervenční zásoby“) potřebným osobám, byl v polovině 90. let pozměněn, aby za určitých podmínek mohly být intervenční zásoby doplněny nákupy na volném trhu. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou přebytečné zásoby velmi omezené a v dohledné době se zřejmě nezvětší, měl by program trvale umožňovat nákupy na volném trhu za účelem doplnění zbývajících intervenčních zásob. Výběr potravin by měly na starosti členské státy a v tříletých intervalech by se vypracovávaly plány distribuce potravin. Distribuce by nadále probíhala ve spolupráci s dobročinnými organizacemi a místními sociálními službami. V období let 2010–2012 by se jednalo o režim spolufinancování (75 % z rozpočtu EU a 85 % v regionech soudržnosti). Od roku 2013–2015 se podíl spolufinancování z rozpočtu EU sníží na 50 % (v regionech soudržnosti na 75 %). Komise má za to, že zvýšení rozpočtu je nezbytné, neboť rostoucí ceny potravin nepříznivě ovlivňují jejich zabezpečení pro potřebné osoby a zvyšují náklady na poskytování potravinové pomoci. V roce 2006 mělo z tohoto potravinového programu užitek více než 13 milionů občanů EU. Revidovaný program by měl být k dispozici od roku 2010.
„Jedná se o konkrétní způsob, jakým bude Evropská unie schopna pomoci některým z nejvíce znevýhodněných lidí v naší společnosti,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Nedávný prudký nárůst cen potravin se některých lidí dotkl velmi bolestivě. Je potřeba tento velmi úspěšný program rozšířit a zvýšit jeho rozpočet, abychom mohli pomoci co největšímu počtu lidí. Vzhledem k tomu, že intervenční zásoby jsou dnes již téměř minulostí, musíme umožnit nákup potravin na volném trhu, a to podle výživových preferencí jednotlivých států.“
Program, jenž původně vznikl v roce 1987, umožňoval členským státům využít veřejné zásoby přebytečných potravin jako potravinovou pomoc. Od té doby se však situace změnila. Zásoby jsou trvale na minimu, počet potřebných osob se zvýšil a v nedávné době prudce stouply ceny potravin. Komise se proto domnívá, že je nezbytné zvýšit finanční prostředky v rámci programu a trvale umožnit nákupy potravin na volném trhu.
Zavedením spolufinancování se zlepší plánování a správa finančních prostředků, a členské státy tak dostanou větší odpovědnost za realizaci programu. Za účelem zvýšení účinnosti a zajištění nepřetržitého provádění programu by měl být vypracován tříletý distribuční plán. Produkty by již nebyly omezeny pouze na ty, na něž se vztahuje intervence. To znamená, že by program poprvé zahrnoval například ovoce, zeleninu a kuchyňský olej.
Výběr potravin by na základě kritérií pro výživu prováděly orgány jednotlivých států, které by pak ve spolupráci s partnery občanské společnosti řídily distribuci potravin. Potraviny by byly dodávány buď z intervenčních zásob, pokud by byly k dispozici, nebo by se nakupovaly na trhu, přičemž přednostně by se využívaly intervenční zásoby. Distribuce musí být bezplatná nebo za cenu nepřesahující náklady vzniklé určené organizaci při distribuci potravin.
Členské státy se programu účastní dobrovolně. Pomoc je zpravidla poskytována celé řadě lidí žijících v chudobě, včetně rodin v obtížné situaci, starších lidí s nedostatečnými prostředky, bezdomovců, zdravotně postižených, ohrožených dětí, pracujících s minimálním platem, migrujících pracovníků a uchazečů o azyl.
Členské státy, které se programu chtějí účastnit, vyberou vhodné organizace pro distribuci potravin, jimiž jsou zpravidla dobročinné organizace nebo místní sociální služby. Poté stanoví své potřeby pro tříleté programové období a předloží žádost Komisi, jež následně přidělí rozpočet. Tento postup by probíhal každoročně, aby se umožnily úpravy v případě, že by se v průběhu programového období změnila situace.
Přestože má EU v průměru jednu z celosvětově nejvyšších životní úrovní, nejsou si někteří lidé schopni zajistit dostatečné množství potravin. Odhaduje se, že potravinová nouze, tedy to, že si jednou za dva dny nemohou k jídlu dovolit maso, drůbež nebo rybu, hrozí v EU zhruba 43 milionům lidí. V současné době se programu účastní 19 členských států.
Dokumenty a podrobné informace jsou k dispozici na adrese: