Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mléko = nejvýznamnější zdroj příjmů německých zemědělců

15/09/08
smf

Produkce mléka v Německu se koncentruje v Bavorsku a Dolním Sasku. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Produkce mléka v Německu se koncentruje v Bavorsku a Dolním Sasku

Produkce mléka byla v roce 2007 nejvýznamnějším zdrojem příjmů německých zemědělců.
(ZMP) – V Německu se v roce 2007 zabývalo chovem dojného skotu celkem 101 200 zemědělských podniků. Téměř polovina z těchto podniků se nachází ve spolkové zemi Bavorsko.
 
Produkce mléka v Německu v roce 2007 Ve srovnání s rokem 1997 přestalo v tomto oboru podnikat 71 000 subjektů, což odpovídá 40% poklesu. S 27 % podílem na výrobě mléka je Bavorsko před Dolním Saskem a Severním Porýní-Vestfálskem nejvýznamnějším mléčných regionem v Německu. Stejně tak je výrazně odlišná i struktura chovu mléčného skotu v jednotlivých regionech. Zatímco chovy v jižním Německu v průměru čítají mezi 25 až 29 dojnicemi, v Meklenbursku-Předních Pomořanech a Brandenburgu je to více než 200 krav.
 
Průměrná mléčná užitkovost se v loňském roce vyšplhala na 6 944 kilogramů. Celkem bylo na statcích vyprodukováno 28,4 milionů tun mléka, z toho 96 % bylo vykoupeno mlékárnami. S celkovou hodnotou produkce ve výši 9,7 miliard EUR bylo mléko v roce 2007 nejdůležitějším zdrojem příjmů německých zemědělců.      
 
Milcherzeugung konzentriert sich auf Bayern und Niedersachen
[cit. 2008-09-10], www.animal-health-online.de