Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K podmínkám intervenčního nákupu kukuřice

29/09/08
smf

Upozornění na specifické podmínky intervenčního nákupu kukuřice v rámci EU pro rok 2008/2009. Zdroj: www.szif.cz
 

Zpracoval

:Ing. Linda Sýkorová, kontakt: L. Sýkorová, tel.:222 871 441, e-mail:linda.sykorova@szif.cz

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – OBILOVINY
Upozornění na specifické podmínky intervenčního nákupu kukuřice v rámci EU pro rok 2008/2009
Evropskou komisí je v rámci všech členských států EU 27 pro hospodářský rok 2008/2009 stanoven strop pro přijetí kukuřice do intervenčního nákupu v souhrnném objemu 700 000 tun.
Ke všem nabídkám kukuřice podaným v období od 1.11.2008 do 31.12.2008 bude přistupováno stejně, tj. nezáleží na datu jejich podání v uvedeném období. V případě překročení množstevního stropu 700 000 tun kukuřice v rámci celé EU pokrátí Evropská komise každou podanou nabídku krátícím koeficientem tak, aby se celkové nabídnuté
množství kukuřice v rámci EU snížilo na max. 700 000 tun.
Podaná nabídka kukuřice je závazná, a proto ji není možno ani pozměnit, ani stáhnout, a to ani po uplatnění krátícího koeficientu ze strany Evropské komise.
Minimální množství pro přijetí nabídky do intervenčního nákupu kukuřice je 80 tun.
Kvalitativní parametry pro intervenční nákup kukuřice jsou mimo jiné limitovány maximálním obsahem vlhkosti do 13,5% a maximálním obsahem zlomků zrn do 5%.
Ke každé nabídce kukuřice je nabízející povinen složit na účet SZIF v české měně nabídkovou záruku ve výši 15 EUR na každou nabídnutou tunu. (Příklad: Pro nabídku 80 tun se jedná o částku cca 30 000 Kč).
Zdroj: www.szif.cz
Zpracoval:Ing. Linda Sýkorová, kontakt: L. Sýkorová, tel.:222 871 441, e-mail:linda.sykorova@szif.cz

Zpracoval

:Ing. Linda Sýkorová, kontakt: L. Sýkorová, tel.:222 871 441, e-mail:linda.sykorova@szif.cz