Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z PGRLF

08/09/08
smf

Informace pro klienty z PGRLF. Zdroj: www.pgrlf.cz
 

  • Informace pro klienty  Dne 2.9.2008 byla uzavřena Smlouva o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. mezi PGRLF, a.s. a Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. Klienti Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. mohou tedy nyní využít možnosti uzavřít úvěry s podporou PGRLF, a.s.v rámci Programu Zemědělec.  Zdroj: www.pgrlf.cz