Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Brusel chce humánnější jatka

19/09/08
smf

Evropská komise usiluje o humánnější zabíjení zvířat na jatkách. Zdroj: www.Euroskop.cz
 

Brusel chce humánnější jatka, českých zabijaček se to netýká
Evropská komise usiluje o humánnější zabíjení zvířat na jatkách. Obavy z období před vstupem ČR do EU, že by tyto snahy mohly zkomplikovat pořádání oblíbených domácích zabijaček, jsou však i tentokrát liché. Návrh Bruselu podle dosavadních informací počítá se zlepšením podmínek jen u zvířat z regulérních chovů. Nikoliv u zvířat, která lidé chovají pro osobní spotřebu.
Současná pravidla, kterými se řídí jatka v Evropské unii, pocházejí z roku 1993 a v současnosti již nevyhovují. Od té doby se totiž objevila celá řada technologií, které by mohly zmírnit utrpení zvířat. Lidé navíc vnímají zabíjení zvířat daleko citlivěji než před 15 lety. Celý problém je o to hlubší, že ne všechny státy respektují i současná pravidla, utrpení zvířat se tak liší stát od státu. To se projevilo zejména při epidemiích takzvané nemoci šílených krav či ptačí chřipky.
Návrh Evropské komise by měl definovat základní podmínky pro používání některých omračujících či usmrcujících metod, mezi než patří zejména používání elektrických výbojů u dobytka či plynu u drůbeže. Ani modernější pravidla však nemají zakazovat kontroverzní metodu omračování oxidem uhličitým. Ta podle některých vědců a ochránců však vyvolává u zvířat nadměrný stres.
Nová legislativa neřeší jen nakládání se zvířaty, ale týká se například i personálu na jatkách. Zaměstnanci by měli do budoucna projít daleko pečlivějším zaškolováním a měli by být po uplynutí určité doby přezkoušeni.

Zdroj: www.Euroskop.cz, 17.09.2008