Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bázlivec kukuřičný opět na scéně

01/09/08
smf

Nové pokusy dokládají, že larvy bázlivce kukuřičného se kromě kukuřice mohou vyvíjet i na jiných hostitelských rostlinách. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Bázlivec kukuřičný opět na scéně

Nové pokusy dokládají, že larvy bázlivce kukuřičného se kromě kukuřice mohou vyvíjet i na jiných hostitelských rostlinách.
Na rostlinolékařské konferenci Německého výboru pro kukuřici byly prezentovány výsledky pokusů dokládající, že larvy bázlivce kukuřičného se kromě kukuřice mohou vyvíjet také na jiných jednoděložných rostlinách. Víceleté pokusy v Rumunsku ukázaly, že vhodnými hostitelskými rostlinami larev jsou pýr, ježatka kuří noha, rosičky a béry. Počet vylíhlých brouků na m2 se však na sledovaných pozemcích značně lišil. Na pozemku s pýrem se sice několik brouků vylíhlo, ve srovnání s kukuřicí jich však bylo podstatně méně. V polním pokusu s ozimou pšenicí, která však v době líhnutí larev již dosáhla fáze zralosti, se nevylíhl žádný brouk.
Výsledky pokusů ukázaly, že larvy se sice mohou živit jinými rostlinami, jsou však oslabené. Také brouci líhnoucí se v porostech trav byli méně vitální než brouci líhnoucí se v kukuřici. Navzdory výskytu trávovitých plevelů je střídání kukuřice v osevním postupu stále ještě nejúčinnějším ochranným opatřením proti tomuto škůdci.
zdroj: www.agronavigator.