Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

10/09/08
smf

Od 7. do 27. října mohou žadatelé předkládat projekty na pozemkové úpravy, investice do lesů, dále na obnovu a rozvoj vesnic, jejich občanské vybavenosti a služeb nebo na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova. Zdroj: www.mze.cz
 

Praha, 9. září 2008
 

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova se blíží
 
Od 7. do 27. října mohou žadatelé předkládat projekty na pozemkové úpravy, investice do lesů, dále na obnovu a rozvoj vesnic, jejich občanské vybavenosti a služeb nebo na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova. Přijímány k vyhodnocení budou rovněž Strategické plány LEADER. Až do 10.  listopadu je pak termín pro žádosti o dotace na realizaci projektů spolupráce v tzv. IV. Ose PRV.
 
 
V termínu od  7.10. do 27. 10. 2008 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) budou přijímány žádosti pro opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, III.3.1 Vzdělávání a informace, III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2.občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Podpora v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie se vztahuje na projekty, které jsou v souladu se Schváleným strategickým plánem (SPL) LEADER a Pravidly pro žadatele; projekty jsou vybírány Místními akčními skupinami schválenými pro realizace SPL.
                                                                                        
Dalším opatřením 5. kola je  IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Pro toto opatření bude příjem žádostí  probíhat o dva týdny déle tj. od 7. 10. do 10. 11. 2008 do 13 hodin na centrálním pracovišti SZIF.
 
V rámci pátého kola v termínu od 7.10 do 27. 10. 2008 13 hodin budou na centrálním pracovišti SZIF přijímány Strategické plány LEADER v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova podepsal ministr zemědělství Petr Gandalovič dne 4. září 2008.
 
Aktuální úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 naleznete v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD –Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ osa I resp.osa III, osa IV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe