Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prognóza vývoje chovu ovcí a koz v EU

19/08/08
smf

Podle odhadů EK by do roku 2014 měl trh se skopovým, jehněčím a kozím masem v EU vykazovat kontinuální pokles. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Prognóza vývoje chovu ovcí a skotu v EU

Podle odhadů EK by do roku 2014 měl trh se skopovým, jehněčím a kozím masem v EU vykazovat kontinuální pokles.
Prognóza vývoje trhu EU-27 s jehněčím, skopovým a kozím masem (ZMP) – Podle odhadů Komise bude v EU-27 v dlouhodobém horizontu (do roku 2014) klesat celkový objem výroby a spotřeby skopového, jehněčího a kozího masa.
Rozhodujícími důvody tohoto negativního vývoje jsou srovnatelně nižší příjmy při neustále stoupajících nákladech na krmiva a energie. Kromě jiného je pracovní zatížení chovatelů ovcí a koz srovnatelně vysoké a významně narůstá jejich průměrný věk.
Ze strany porážkového a masného průmyslu s sebou pokles porážek ovcí a koz v EU přinese starosti o budoucí využití a s tím související udržení rentability těchto průmyslových podniků.
EU-Schafmarkt rückläufig.
[cit. 2008-08-15], www.animal-health-online.de