Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Klasifikace hovězího masa

08/08/08
smf

Použití videoanalýzy u jatečně opracovaných těl. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Klasifikace hovězího masa
Použití videoanalýzy u jatečně opracovaných těl.
Nové měřící techniky odhalují velký a zároveň optimální potenciál v zajištění odbytu hovězího masa na trhu. Používaná měřicí technika odhaluje kvalitativní a charakteristické vlastnosti během výroby hovězího masa. Tímto způsobem dochází k objektivnímu posuzování. Ke zlepšení výroby se využívá dříve získaná zkušenost uplatňovaná při zajišťování kvality, která je vyžadována konečnými spotřebiteli. Jako vhodný způsob se jeví použití videoanalýzy (VIA), jejíž výsledky vedou ke zvýšení kvality jatečně opracovaných hovězích těl, což je zajišťováno ještě před jatečním opracováním. Získané výsledky vedou k optimalizaci kvality výroby. Je nutné rovněž zohlednit zvláštní důležitost, která je věnována stoupajícímu tlaku na výrobní náklady. Dochází ke zlepšení výstupů u produkce masa.
Prostřednictvím VIA je možné získat nový pohled na kvalitu, získat klíč k optimálnímu třídění masa. Ten se používá i k předběžnému hodnocení, aby se přesněji zjistily orientační velikosti poskytnuté před prvotním způsobem zpracování.
V Evropské unii byla VIA již schválena jako třídicí postup a je používána například v Irsku, Dánsku, Francii a ojediněle i v Německu.
Je třeba zohlednit dva významné body při výrobě masa
·          Zaplacení obchodní ceny
·          Roztřídění podle cíle zajištění odbytu na trhu
Ukazuje se, že VIA má velký význam a je pokrokem jak pro zemědělství jako takové, pro zpracování jatečních těl na jatkách, tak i pro další zpracování masa. Proces zajištění odbytu na trhu od stájí po prodejní pult se dá úspěšně optimalizovat díky této objektivní měřicí technice.
BRINKMANN, Detert, EGER Horst; Status quo in der Rinderklassifizierung