Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poplatky pro chovatele koní

15/07/08
smf

Od prvního července jsou plně zrušeny poplatky pro chovatele koní tzv. kulaté razítko. Autor: hol , zdroj: www.vetweb.cz, 14.7.2008

Zrušení poplatků pro chovatele koní

Krajská veterinární správa zrušila poplatek za přesun

Od prvního července jsou plně zrušeny poplatky pro chovatele koní tzv. kulaté razítko. Zbytečné dvojí úřadování bylo zrušeno § 6 Veterinárního zákona. Ze současné novely, která nabyla účinnosti 1. 7. 2008 vyplývá, že chovateli, který s koněm cestuje po ČR na sportovní akce, svody, výstavy apod., postačí jen průkaz koně. Dosavadní úhrada za klinické vyšetření, vydání veterinárního osvědčení pro přesun a zpoplatněné potvrzení tohoto aktu do průkazu koně – to vše odpadá. Ten kdo má již stanovené podmínky pro akce schválené od počátku roku do 30. 6. 2008 a pořadatel nepožádal o změnu podmínek, platí podmínky původní.
Toto velké zjednodušení však neznamená, že odpadla jakákoli kontrola a koně se mohou převážet bez ohledu na zdravotní stav. Veterinární zákon stanoví, že se přesunovat mohou pouze zvířata zdravá, musejí být vakcinována proti chřipce koní a kůň starší více jak dva roky, musí být vyšetřen na infekční anémii koní (jeho sérologické vyšetření platí dva roky, což je potvrzeno v průkazu koně).
Na každém svodu, tedy výstavě nebo sportovním podniku probíhá přejímka koní, kterou provádí soukromý veterinární lékař. Ten kontroluje klinicky zdravotní stav každého zvířete a jeho dokumentaci (průkaz). Zjistí-li nesrovnalosti, musí to oznámit pořadateli a ten pak informuje místně příslušnou krajskou veterinární správu. Kdyby však veterinární lékař vyslovil podezření na nějakou nákazu, informuje krajskou veterinární správu on sám.
Ke zjednodušení v přesunu koní bylo možné přikročit jednak ve snaze chovatelům ulehčit a také proto, že již dobře funguje centrální evidence a informační systém SVS ČR, který umožňuje kontrolovat zdravotní stav koní, potvrzení o zdravotních zkouškách a vakcinace stanovené zákonem, Státní veterinární správou ČR nebo Metodikou kontroly zdraví zvířat.

Autor: hol , zdroj: www.vetweb.cz, 14.7.2008