Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nizozemsko se potýká s problémem odbytu statkových hnojiv

03/07/08
smf

Nizozemsko dále bojuje s problémem likvidace statkových hnojiv. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Příliš mnoho statkových hnojiv v Nizozemsku
Nizozemsko se potýká s problémem odbytu statkových hnojiv. Chce prodloužit  jednání o udělení výjimky z nitrátové směrnice EU. Nizozemsko dále bojuje s problémem likvidace statkových hnojiv. Podle aktuální prognózy Ústavu ekonomiky zemědělství (LEI) a univerzity ve Wageningenu hrozí zemi od roku 2009 strukturální přebytek těchto hnojiv.
 
V roce 2015 by mělo být podle prognózy až 8 % statkových hnojiv prodáno nelegálně. To odpovídá 13 milionůmj kilogramů fosfátů, uvedla agrární agentura AIZ. Ministryně zemědělství Gerda Verburg oznámila zpřísnění směrnice upravující nakládání se statkovými hnojivy. Přesto chce prodloužit národní řízení v Bruselu o výjimkách z nitrátové směrnice, platné ve všech členských zemích EU. Směrnice limituje rozmetání statkových hnojiv na 170 kg dusíku na hektar za rok. Jednotlivé členské státy EU ale mají možnost využít řízení o výjimkách jako např. již učinilo Německo a Rakousko. V Nizozemí je horní hranice pro pastvinářské podniky stanovena na 250 kg dusíku na hektar za rok. Řízení o výjimkách bude ale ukončeno v rámci třetího národního akčního programu k nitrátové směrnici do konce roku 2009. V rámci čtvrtého akčního programu pro období 2010 až 2013 hodlá ministryně Verburgová usilovat o prodloužení výjimky. Vyjednávání s EU začnou v průběhu července.      
 
Zuviel Gülle in den Niederlanden. [cit. 2008-06-30],