Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nabídka z Agrovenkova

18/07/08
smf

Možnost  zveřejnit formou inzerce ve Zpravodaji  Agrovenkova Vaše činnosti, výrobky, poskytované služby a pod., které chcete nabídnout, připomenout a přímo navázat kontakt. Zdroj: www.agrovenkov.cz
 

AGROVENKOV, o.p.s.
Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
Tel. a fax: 465524214, mobil: 731471711
 
www: AGROVENKOV.CZ              
 

IČO:27466175                               Bankovní spojení:KB Ústí nad Orlicí                          Číslo účtu: 86-52230297/0100

 
 
V Ústí nad Orlicí 14.7.2008
Vážení přátelé,
 
AGROVENKOV, o. p. s. Pardubického kraje pořádá dne 6. září 2008 na Pardubickém závodišti
 
II. ročník potravinářské soutěže   „MLS Pardubického kraje“ 2008,
 
který je určen všem výrobcům pekárenských, masných, mléčných výrobků, dále výrobků z medu, perníku a alkoholu v Pardubickém kraji s cílem podpory českých výrobků a výrobců.
      Při této příležitosti bude Agrovenkov vydávat mimořádné vydání tištěného zpravodaje, do kterého chceme zapojit i Vás, a to nejen podnikatele v oblasti zemědělství, potravinářství a zpracovatelského průmyslu, ale všechny, kdo projeví zájem včetně obecních a městských úřadů.
      Zúčastnit se můžete všichni formou inzerce jakýchkoliv nabídek činnosti, výrobků, služeb apod., kterou chcete nabídnout, připomenout a přímo navázat kontakt.
      Cena podaného inzerátu je 500,- Kč, v případě rozsáhlejší nabídky inzerce bude cena věcí dohody.
Kam se dostane toto mimořádné vydání zpravodaje s Vašimi inzeráty?
         všem podnikatelům v zemědělství v Pardubickém kraji, kteří jsou v registru  Agrovenkova (1600)
          všem obcím a městům v PA kraji
          účastníkům a návštěvníkům soutěže MLS Pardubického kraje dne 6. 9. 2008
          bude součástí prezentace PA kraje na stánku „Země živitelky“ v Českých Budějovicích
          bude přílohou elektronického zpravodaje Agrovenkova
          inzeráty budou uvedeny na www stránkách Agrovenkova.cz
 
Vážení přátelé,
na základě výše uvedené nabídky bychom byli rádi, kdybyste podpořili podaným inzerátem tuto činnost Agrovenkova a také podpořili sebe navzájem s nabídkou Vašich činností a služeb.
Nabídky inzerátů zasílejte na adresu Agrovenkov, o. p. s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí nebo fax: 465 524 214, nebo E-mail: agrovenkov.uo@tiscali.cz
Termín uzávěrky je 8. 8. 2008.
Stanovenou částku 500,-Kč za inzerát zašlete na č.ú. 86-52230297/0100 v Komerční bance.
 
      Potravinářská soutěž probíhá pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka s podporou MZe ČR a  za  součinnosti PA  závodiště, okresních organizací  Agrárních  komor a  územních pracovišť Zemědělského svazu.
 
Jménem svým i organizátorů akce Vám předem děkuji za pochopení, podporu a jsem s pozdravem
 
 
Václav Koblížek
předseda správní rady
AGROVENKOVA,o.p.s