Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Miliardy na rozvoj Pardubického kraje

01/07/08
smf

Na rozvoj Pardubického kraje půjdou 2 miliardy korun .Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Na rozvoj Pardubického kraje půjdou 2 miliardy korun

Pardubice  hostily 10. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod. Jedním z místopředsedů vrcholného orgánu regionu soudržnosti, který spojuje kraje Pardubický, Královéhradecký a Liberecký, je vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, zodpovědný za regionální, investiční politiku kraje a záležitosti EU.
„Dnes bylo rozhodnuto o největším balíku peněz v novodobé historii Pardubického kraje do rozvoje měst, obcí a cestovního ruchu v kraji. Celková hodnota schválených projektů včetně spolufinancování ze státního rozpočtu a peněz žadatelů činí v případě našeho kraje 2 miliardy korun. Téměř 1,1 miliardy z toho tvoří dotace Evropské unie,“ zrekapituloval závěry jednání Roman Línek a dodal: „Prokázali jsme, že jsme úspěšní i jako kraj v rámci regionu Severovýchod, protože z celkových vybraných 127 projektů je plných 53 z území Pardubického kraje. Opět jsme tím potvrdili, že jsme na rozvoj kraje nepromarnili ani euro,“ vyjádřil spokojenost Línek.
Seznam podpořených projektů v rámci Pardubického kraje je k dispozici na krajských webových stránkách, výčet schválených projektů za celý region soudržnosti pak na stránkách regionální rady www.rada-severovychod.cz.