Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kurz MANAGER Cross compliance

18/07/08
smf

AGROVENKOV, o. p. s. Pardubického kraje Vás zve k absolvování odborného kurzu v rámci projektu pro vzdělávání zemědělců v Pardubickém kraji Manažér pro řízení Cross compliance.

AGROVENKOV, o. p. s. Pardubického kraje
 
Vás zve k absolvování
odborného kurzu
v rámci projektu pro vzdělávání zemědělců v Pardubickém kraji
 
 
Manažér pro řízení Cross compliance
Cílem projektu je zvýšení odborné znalosti a kvalifikace zemědělských podnikatelů a vedoucích pracovníků zemědělských podniků v Pardubickém kraji. Získané znalosti pomohou ke snadnějšímu pochopení systému Cross compliance( křížové shody) i k seznámení se s příslušnými nařízeními a směrnicemi EU i odpovídající českou legislativou, jejichž plnění bude od 1.1.2009 vyžadováno jako podmínka pro poskytování finančních podpor v zemědělství.
    
P R O G R A M   kurzu
A. Teoretická část
Turnusová výuka – 3 dny po 6 hodinách, prezentace zákonných norem a standardů v učebně     
Přednášejí zástupci dozorových orgánů ( ÚKZÚZ, SVS, ČPI, ČIŽP)  a  pracovníci ÚZPI, MZe, MŽP
 
B. Odborná exkurze
           Návštěva modelové stáje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby Praha Uhříněves, v.v.i. – praktické cvičení,  
          řešení  příkladů – posouzení CC v praxi
 
C. Praktické posouzení plnění Cross Compliance ve svém podniku a  
    závěrečné hodnocení
 Účastníci kurzu si na základě získaných poznatků provedou ve svém podniku audit plnění zákonných požadavků a standardů včetně závěrečného hodnocení a převzetí osvědčení.
 

Pozvánka a závazná přihláška kurz MANAGER CC   – Chrudim 2008

Pozvánka a závazná přihláška kurz MANAGER CC – Pardubice 2008

Pozvánka a závazná přihláška kurz MANAGER CC – Svitavy 2008 

Pozvánka a závazná přihláška kurz MANAGER CC – Ústí nad Orlicí 2008