Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke službám ČMSCH

16/07/08
smf

Českomoravská společnost chovatelů připravila další služby pro chovatele – nabídku ušních známek a veterinárních preparátů. Zdroj: www.cestr.cz
 

Novinky ve službách ČMSCH, a.s.
Českomoravská společnost chovatelů připravila další služby pro chovatele – nabídku ušních známek a veterinárních preparátů.
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. nabízí chovatelům skotu v ČR novou službu v oblasti označování zvířat. Od června 2008 provádí laserový popis ušních známek od novozélandské firmy Zee Tags Ltd., zastoupené v ČR firmou Bentley Czech, s.r.o. Tento systém plně odpovídá požadavkům na identifikaci pro ústřední evidenci zvířat podle národních směrnic i dle požadavků EU. Ušní známky pro skot jsou nabízeny jak v číselných řadách (pro označení nově narozených zvířat), tak i jako duplikáty (náhrada za ztracené známky u již dříve označených zvířat). Známky ČMSCH, a.s. dodává ve dvou velikostech: Standard (obě části známky stejné velikosti) a Maxi (část známky s otvorem /samičí/ je větší). Zároveň jsou nabízeny 2 typy popisu známek: bez popisového pole (typ A) (maximální velikost čísel) nebo s popisovým polem (typ B) (čísla minimálních možných rozměrů + volná plocha pro chovatelské záznamy), přičemž každé označené zvíře musí mít, v souladu s vyhláškou č. 199/2007 Sb., alespoň jednu známku typu A.
Ceník veškerého sortimentu nabízeného zboží a služeb naleznete na stránkách ČMSCH, a.s. zde
Další z nových nabídek je distribuční sklad veterinárních léčiv (VL). Detaily o nabídce je možné získat rovněž na stránkcáh ČMSCH, a.s.

Zdroj: www.cestr.cz, 15.07.2008