Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bude založen fond řízení rizik ?

15/07/08
smf

Na založení fondu řízení rizik by mimo jiných zdrojů mohly být použity i peníze z modulace, která nás nepochybně čeká, jde jenom o její výši. Autor: ing. Jan Veleba. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Řízení rizik
Úměrně se zvyšující se frekvencí rasantních klimatických událostí sílí diskuse o způsobech, jak čelit jejich devastujícím ekonomickým dopadům. V bruselských kuloárech se stále hlasitěji diskutuje o řízení rizik.
Největšími příznivci tohoto způsobu, respektive založení fondu, z kterého by byly škody z přírodních vlivů hrazeny je Francie a Španělsko. Na založení fondu řízení rizik by mimo jiných zdrojů mohly být použity i peníze z modulace, která nás nepochybně čeká, jde jenom o její výši. Například COPA-COGECA prosazuje názor, že modulace by měla být do 4% a veškeré prostředky z ní použity na tento fond. Přímo se také podle mne nabízí, aby se této pro další budoucnost evropského zemědělství klíčové otázky chopila Česká republika a zapracovala si ji do portfolia svého předsednictví. Obsah francouzské agendy je totiž plný.
Podnikání v zemědělství není stejné jako kterékoliv jiné. Tyto teze zejména pražských politiků snad už máme snad za sebou. Jeho základem jsou přírodní biologické procesy, které jsou bezprostředně ovlivňovány klimatickými vlivy. Pojištění těchto procesů, tedy výroby, zejména té polní zdaleka naše potřeby nemůže vyřešit. V posledních létech stále častější klimatické události jako je sucho a teploty přes 30 stupňů celsia pojistit nelze. Přitom právě tyto dva přírodní jevy začínají stále více limitovat zemědělskou produkci. Je tedy čas přejít od známých a v praxi poznaných objektivních jevů k řešení eliminace jejich vlivu.
Ve světě mají program řízení rizik propracován zejména Spojené státy americké. V Evropě začala praktikovat před 3 lety prostřednictvím Groupama a Crédit Agricole podobný sytém Francie. V loňské roce v něm bylo zapojeno (pojištěno) už 63 000 farem, což představuje 3,3 mil. ha. Za 3 roky byly vyplaceny úhrady ve výši 125 m€.
Další evropskou zemí, která se systematicky věnuje této oblasti je Španělsko. Úhrady pojištění jsou hrazeny z 50% z veřejných subvencí, stát zde v roce 2007 uhradil 292 m€. Pojištěna je úroda proti klimatickým nehodám, ale také nižší výnosy. Účast na pojištění je dobrovolná. V roce 2007 bylo vydáno 490 000 pojistek na celkový kapitál přesahující 10 mld€.
Pozitivní je, že Francie ač zřejmě nebude mít kapacitu během svého právě započatého předsednictví unii nastartování řízení rizik obsáhnout, je připravena zahájit k tomuto problému diskusi. Ze své dubnové cesty do Paříže víme, že tamnější ministerstvo zemědělství rozpracovává tři varianty řešení k diskusi. Je třeba, abychom se tohoto procesu zúčastnili. Nechci lacino kritizovat, ale vedle hesel „Evropa bez bariér“ a bezpečnosti potravin potřebujeme skutečná témata, která nám přinesou užitek a základní podnikatelskou jistotu, chcete-li přiměřenou ochranu před extrémy vlivů přírody. Nevím, snad to není „nic proti ničemu“ a snad to nebrání žádným politickým poučkám žádné politické strany.
Autor: ing.Jan Veleba
Zdroj: APIC-AK (Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR), 14.07.2008
www.apic-ak.cz