Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásady soutěže MLS Pardubického kraje 2008

05/06/08
smf

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků se uskuteční při příležitosti 10. mezinárodní výstavy „Koně v akci“ v Pardubicích dne 6. září 2008 v pavilonu A Pardubického závodiště.