Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyšetřování na BSE bude ubývat

09/06/08
smf

Letos dosáhl počet vyšetření skotu na BSE od počátku roku 2001 do konce května 2008 celkem 1 274 052, přičemž pozitivních případů bylo 28. Autor: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Vyšetřování na BSE bude ubývat
06.06.2008
Výskytů onemocnění bovinní spongiformní encefalopatií, neboli nemocí šílených krav, nepřibývá, a nic na tomto trendu zřejmě nezmění občasný sporadický případ. Je tomu tak v ostatních členských zemí EU, je tomu tak i v naší republice. Poslední onemocnění bylo v ČR zjištěno v prosinci 2007 u staré krávy, která se narodila v roce 1998.

Všechna razantní veterinární opatření měla ten efekt, že se riziko nakažení prakticky vyloučilo. Kvůli možnosti nakažení alimentární cestou byla z krmení hospodářských zvířat, a přežvýkavců zejména, vyloučena masokostní moučka.

Letos dosáhl počet vyšetření skotu na BSE od počátku roku 2001 do konce května 2008 celkem 1 274 052,  přičemž pozitivních případů bylo 28.

Vzhledem k tomu, že obecně zjištěných případů BSE ubývá a riziko nakažení alimentární cestou (tj. potravou) prakticky neexistuje, uvažují odborné orgány EU o zvýšení věkové hranice pro vyšetřování. Dosud se vyšetřuje každý jatečný kus nad 30 měsíců.

O těchto úvahách svědčí i to, že se posunula věková hranice pro posuzování tzv. specifikovaného rizikového materiálu, SRM, což je například páteř skotu s míchou, mozek, uzliny a část střeva. Od letošního 26. dubna platí nařízení Komise (ES) 357/2008, které mění definici specifikovaného rizikového materiálu (SRM). Páteř skotu se podle tohoto nařízení za SRM považuje, pokud pochází ze zvířat starších než 30 měsíců. Do té doby byla věková hranice pro SRM 24 měsíců. Nad tuto hranici se odstraňuje a neškodně odstraňuje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR