Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyčerpáno na sto procent

24/06/08
smf

Evropské peníze ze SROPu jsme vyčerpali na sto procent, říká vicehejtman Línek. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Evropské peníze ze SROPu jsme vyčerpali na sto procent, říká vicehejtman Línek
(20.6.2008)

Právě končí vyhodnocování prvního plánovacího období Evropské unie, které umožňovalo čerpat finanční prostředky ze Společného Regionálního Operačního Programu. Pro Pardubický kraj toto hodnocení vychází velmi dobře – evropské zdroje byly v období 2004 – 2006 vyčerpány na 100%.
„O alokacích, tedy o rozdělení částek na jednotlivé regiony, rozhodovalo v roce 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro náš region soudržnosti Severovýchod určilo necelých 13% z celkové částky. V porovnání s jinými regiony je to méně, ale musíme si uvědomit, že vyšší alokace směřovaly do regionů s vysokou nezaměstnaností a nás může těšit, že mezi ně nepatříme. A ještě více nás těší, že jsme tuto částku dokázali využít naplno,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a dodal: „Zkrátka, do otevřených vrat jsme vjeli s tím největším možným náklaďákem. Větší by se už nevešel.“
Na území Pardubického kraje tak bylo v tzv. individuálních projektech rozděleno cca  350 mil. Kč a v rámci tzv. grantových schémat cca 120 mil. Kč. Další miliony putovaly na nadregionální projekty (cca 170 mil. Kč). Celkem tedy bylo v Pardubickém kraji rozděleno ze SROPu 640 mil. Kč.
„V rámci výzev jsme zaznamenali až dvojnásobné převisy požadavků. Z tohoto faktu je patrné, že limitem čerpání byla alokace evropských zdrojů, nikoliv nízký počet projektů,“ dodal Línek a vyjmenoval několik úspěšných projektů: „Kromě těch na regionální úrovni se z Pardubického kraje uplatnilo také několik projektů nadregionáních, například cyklostezky v regionu Orlicko – Třebovsko s dotací z EU cca 65 mil. Kč, projekt rekonstrukce bývalé továrny v centru Svitav na multifunkční centrum Fabrika s dotací téměř 100 mil. Kč či nový areál Speciální školy Svítání v Pardubicích s evropskou dotací 35 mil. Kč.“
 
Z následující tabulky vyplývá rozdělení podílu finančního objemu na jednotlivé regiony. Je zřejmé, že např. Moravskoslezský kraj, který tvoří region soudržnosti pouze sám, získal vyšší podíl než mnohem menší Pardubický kraj, který se navíc o region soudržnosti „dělí“ ještě s Královéhradeckým a Libereckým krajem. V rámci tohoto regionu byla alokace 12,61 % dělena zhruba třetinově.
 
region soudržnosti
podíl
 region tvoří kraje:
Střední Čechy
11,89%
Středočeský
Jihozápad
11,98%
Plzeňský a Jihočeský
Severozápad
17,20%
Ústecký a Karlovarský
Severovýchod
12,61%
Pardubický, Královéhradecký a Liberecký
Jihovýchod
14,26%
Jihomoravský a Vysočina
Střední Morava
14,52%
Olomoucký a Zlínský
Moravskoslezsko
17,54%
Moravskoslezský
Celkem 7
100,00%
Celkem 13

Zdroj:  www.pardubickykraj.cz