Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Směrnice o akreditaci poradců v rámci MZe ČR

16/06/08
smf

Věstník MZe zveřejňuje směrnici z 3. 1. 2008. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Směrnice o akreditaci poradců v rámci MZe ČR

Věstník MZe zveřejňuje směrnici z 3. 1. 2008.
V souladu se schválenou koncepcí zemědělského poradenství č.j. 2160/2004-3020 a s usnesením vlády ČR 948/2006 Sb. je vydána směrnice 48975/2007 – 10000 (ze 3. 1. 2008) o akreditaci poradců, která je v souladu s nařízením 1782/2003/ES o režimech přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky (SZP), s nařízením 1698/2005/ES o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) a s prováděcím nařízením 1974/2006/ES.
Cílem akreditace poradců je zajištění odbornosti poradců v oblastech ochrany životního prostředí, zdraví lidí, zvířat a rostlin a ochrany zvířat a bezpečnosti práce.
Směrnice vymezuje
         oblast akreditace,
         kvalifikační požadavky na vstup do akreditačního řízení,
         pravidla pro akreditační komisi,
         postup akreditace a vedení v Registru,
         práva a povinnosti poradce,
         kontrola činností
         vyřazení z Registru.
Žadatel-poradce podává přihlášku v termínu zveřejněném správcem Registru a zároveň uhradí vratný registrační poplatek. Dále žadatel absolvuje přípravný kurz, vypracuje akreditační projekt, obhájí ho před komisí a podepíše „Etický kodex poradce“ (je součástí „Akreditačního certifikátu poradce“. .
Po akreditaci musí poradce vést a uchovávat „deník“ po dobu 5 let. Platnost certifikátu je omezena, 3 měsíce před ukončením platnosti musí poradce žádat o prodloužení.
Součástí směrnice je
         Příloha 1: formulář pro „Akreditační certifikát pro poradce“
         Příloha 2: Etický kodex poradce
         Příloha 3: Pravidla pro výkon kontrolní činnosti v poradenství poskytované poradci vedenými v Registru (na základě nařízení ES 1974/2006/ES, dokumentu VI/185/250/04-rev4 a zákona o státní kontrole 552/1991 Sb.).
 
 
Další informace o akreditaci na stránkách“Agro-vzdělávání-poradenství
– konkrétně „Poradenský systém MZe ČR“.