Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odhad letošní sklizně obilovin

26/06/08
smf

Odhad letošní sklizně obilovin a katastrofální povodně v USA. Zdroj:  www.agronavigator.cz
 

Odhad letošní sklizně obilovin
 
Podle nejnovějšího odhadu COCERAL by měla letošní sklizeň obilí v EU dosáhnout hranice 289 milionů tun, což je o 13,5 % více než v loňském roce.  
V Evropské unii by měla letošní sklizeň obilovin dosáhnout hranice 289 milionů tun.  Asociace obchodníků s obilovinami a krmivy (COCERAL) předložila v pátek 20. června nejnovější odhad letošní sklizně obilovin, který je přibližně o 6 milionů tun nižší než prognóza Evropské komise pro hospodářský rok 2008/09. Především v Německu, Španělsku a Polsku předpovídá COCERAL o něco nižší úrodu díky nedostatku srážek v porovnání s údaji Komise, uvedl zemědělský časopis „Ernährungsdienst“. I toto aktualizované, nižší očekávané množství sklizeného obilí je o 13,5 % vyšší v porovnání s loňskou úrodou. COCERAL počítá s vyšší úrodou pšenice (o 19 mil. t) a kukuřice (o téměř 10 mil. t) v EU v porovnání s rokem předchozím. Úroda ječmene by měla být vyšší pouze asi o 4 mil. tun.
EU: Coceral erwartet gute Ernte. [cit. 2008-06-23],
 
 
Katastrofální povodně v USA
Rozsáhlé záplavy na středozápadě USA mají vliv na globální trh s obilovinami.
Katastrofální povodně, které postihly středozápad Spojených států, ovlivní i globální trh s obilovinami. Jen v Iowě, státě s největší produkcí kukuřice a sóji v USA, experti odhadují, že se budou ztráty úrody kukuřice pohybovat v řádu 5 milionů tun. Americké ministerstvo zemědělství oznámilo, že celkem nebude možné obdělat 4,9 milionu hektarů ploch původně plánovaných pro pěstování sóji a kvůli opakovanému osevu ploch vznikne i napjatá situace v zásobování osivem, citovala zemědělská tisková agentura AIZ washingtonský úřad. Celkové škody na úrodě byly odhadnuty na 3 miliardy USD.
Povodňová vlna převálcovala po proudu Mississippi i další zemědělský stát Missouri a Illinois. To ovlivnilo nejenom termínové kurzy na amerických burzách, ale také na přední evropské burze euronext.liffe v Paříži. Po celý týden se pohybovaly kotace jak u pšenice, tak i u kukuřice nad hranicí 200 EUR za tunu a to jak pro dřívější termíny týkající se loňské úrody, tak také pro pozdější kotace nové úrody.       
Flutkatastrophe in den USA überschattet internationale Getreidemärkte. [cit. 2008-06-24],