Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ocenění Pardubického kraje

03/06/08
smf

Kraj oceněn za řízení, přípravu a realizaci projektů EU. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Kraj oceněn za řízení, přípravu a realizaci projektů EU
Kraj oceněn za řízení, přípravu a realizaci projektů EU (29.5.2008)

Pardubický kraj byl ve středu 28. května odpoledne v pražském hotelu Angelo oceněn zvláštní cenou poroty v soutěži Best Project Management (Nejlepší projektové řízení). V soutěži, jejímž odborným garantem je mezinárodní společnost Ernst & Young, bojovaly o nejlepší umístění např. společnosti IBM, Česká spořitelna, Siemens a řada dalších.
Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, zodpovědný mimo jiné za politiku čerpání evropských dotací, k tomu dodává: „Je na místě pochvala pro krajské úředníky za příkladný způsob administrování fondů Evropské unie. To, že jsme u krajských projektů už před časem sami zavedli metodu projektového řízení, bylo správné. I díky tomu máme poměrně vysokou úspěšnost při získávání evropských peněz na rozvoj kraje.“
 V této republikové soutěži, v tvrdé konkurenci soukromých firem, byl Pardubický kraj jediným subjektem veřejné správy, který figuroval mezi oceněnými.