Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nová linka ve Sloupnici

05/06/08
smf

Ve Sloupnici místní zemědělské družstvo představilo nový komplex, který tvoří sila, sušička, čistička a předčistička na obiloviny a olejniny v hodnotě 21,5 milionu korun. Autor: Šárka Mikulecká , zdroj: www.orlicky.denik.cz
 

Linka ve Sloupnici suší, čistí a větrá
Ve Sloupnici místní zemědělské družstvo představilo nový komplex, který tvoří sila, sušička, čistička a předčistička na obiloviny a olejniny v hodnotě 21,5 milionu korun. 
Novou dominantou obce a zároveň významnou investicí do zemědělství je nedávno dokončená stavba sila, sušičky, čističky a předčističky v hodnotě 21,5 milionu korun v Zemědělském družstvu Sloupnice. Stavět se začala loni v květnu a nyní byla při příležitosti 6. dne přátel ZD Sloupnice představena veřejnosti a obchodním partnerům družstva. Její výkon naplno prověří až letošní žně.
Stávající sklady už byly nevyhovující jak z hlediska produktivity práce, tak z hlediska kvality skladování. Především sušička byla málo výkonná. „Zvyšujeme produkci, výnosy obilovin, olejnin, kukuřice, a proto potřebujeme zvýšit i skladovací kapacitu,“ uvedl předseda družstva Oldřich Vašina. Investice družstva do nové stavby byla nemalá.
 Denně zpracuje obilí ze sta hektarů
 
Z celkové hodnoty díla přispěje ze strukturálních fondů Evropská unie částkou pouze 4,6 mililonu korun. Zbývající náklady byly financovány z úvěru a vlastních zdrojů družstva.
„Sila uskladní 4500 tun obilovin a olejnin. Příjmová kapacita umožňuje denně sklidit až sto hektarů obilí. Kromě čištění, sušení a předčištění umí komodity i provětrávat, a to po celou dobu skladování v silech,“ popsal některé parametry posklizňové linky Oldřich Vašina. Jak dodal, přesto tato vybudovaná kapacita stačí asi jen na polovinu sklizně družstva včetně smluvních zájemců. Družstvo hospodaří na třech tisících hektarů zemědělské půdy, chová 1100 kusů dojnic a ročně vyprodukuje 500 tun vepřového masa a 350 tun drůbežího masa. Zaměstnává 160 lidí, z nichž značnou část tvoří pracovníci mechanizace a služeb. Ti, kromě zajištění vlastní zemědělské činnosti, poskytují servis a opravy strojů pro cizí zákazníky ve službách.
Družstvo intenzivně pokračuje i ve výstavbě moderní robotizované stáje pro dojnice, kde dojení zajišťují nepřetržitě 20 hodin denně roboti. V letošním roce družstvo rozšíří své mechanizační vybavení o stroje na zpracování půdy, další traktor a kombajn.
Autor:
Šárka Mikulecká , zdroj: www.orlicky.denik.cz